Wystąpienie podczas II posiedzenia Senatu X kadencji

W dniu 29 listopada 2023 roku uczestniczyłem w spotkaniu komisji Praw Człowieka i Praworządności, na którym członkowie komisji jednomyślnie rekomendowali pana Marcina Karpińskiego do pełnienia zaszczytnej funkcji przewodniczącego. Tego samego dnia, podczas II posiedzenia Senatu X kadencji przedstawiłem i rekomendowałem jego kandydaturę członkom i członkiniom Senatu Rzeczypospolitej.

W trakcie posiedzenia miałem również przyjemność głosować za kandydaturą senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego na członka Krajowej Rady Sądownictwa, którego rekomendowałem z ramienia paktu senackiego.

Bardzo się cieszę, że przewodniczącym komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz członkiem Krajowej Rady Sądownictwa zostały osoby niezwykle kompetentne, łączące duże doświadczenie działalności społecznej z wiedzą i umiejętnościami prawniczymi.

Życzę Panom senatorom Marcinowi Karpińskiemu i Krzysztofowi Kwiatkowskiemu wielu sukcesów na nowobjętych, niezwykle ważnych i odpowiedzialnych stanowiskach.