Wynik wyborów senackich w okręgu nr 44 - 628442 głosy. Dziękuję!

Dlaczego kandyduję do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej?

 

Drogie Obywatelki, Drodzy Obywatele,

Zdecydowałem się kandydować do Senatu RP, ponieważ chciałbym nadal służyć obywatelom oraz kontynuować moją misję stania na straży praw i wolności praw człowieka i obywatela.

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich przez prawie 6 lat występowałem w obronie ludzkiej godności oraz standardów państwa prawa. Ale moja misja nie jest skończona. Uważam, że wybory parlamentarne, które się odbędą 15 października 2023 r. to przełomowy moment w historii Polski. Od nich zależy czy demokracja, prawa człowieka i praworządność będą stanowiły istotę naszej państwowości, a Konstytucja będzie w pełni szanowana. Chciałbym w czasie kampanii wyborczej przekonać obywateli, jak ważne to jest dla przyszłości Polski oraz naszych dzieci i wnuków.

Senat RP jest nazywany powszechnie izbą refleksji. W istocie jest to izba, do której zadań należy korygowanie błędów popełnionych przez Sejm RP. Dogłębna znajomość prawa może tylko pomagać w należytym wykonywaniu zadań przez senatorów, w przygotowywaniu poprawek, rozpatrywaniu petycji czy senackich projektów ustaw. Uważam, że moja wiedza i doświadczenie prawnicze, zdobywane w organizacjach społecznych, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz na uczelni, okażą się wartościowe w pracach Senatu.

Wierzę jednocześnie, że opozycja demokratyczna wygra wybory parlamentarne. W takiej sytuacji chciałbym z całych sił pomagać w odbudowie praworządności oraz zaufania obywateli do państwa. Jednym z największych wyzwań jest naprawa wymiaru sprawiedliwości, tak aby obywatele mieli rzeczywisty dostęp do niezależnych i sprawnych sądów. Od tego zależy bezpieczeństwo prawne, ale także dobra współpraca z Unią Europejską i tworzenie korzystnych warunków dla inwestycji i przedsiębiorczości. Ale marzę także o Polsce, w której szanowana jest służba na rzecz państwa, stawiany jest wysoko etos pracy funkcjonariuszy państwowych, a społeczeństwo dysponuje dobrymi narzędziami nadzoru nad policją, prokuraturą oraz służbami specjalnymi.

Polska przyszłości powinna także w pełni przestrzegać praw różnych grup mniejszościowych – osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, uchodźców oraz osób LGBT+. Każda z tych grup ma swoje własne potrzeby oraz potrzebuje osób, które będą się o ich prawa upominały. Zamierzam dalej to robić.

Jednak to kobiety szczególnie doświadczyły konsekwencji kryzysu praworządności. O ich poczucie bezpieczeństwa oraz prawo do indywidualnej decyzji w najważniejszych sprawach osobistych, o równe traktowanie, o wolność od przemocy w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym, będę się konsekwentnie upominał.

Żyjemy w czasach wielkich wyzwań cywilizacyjnych. Rozwój nowych technologii przynosi wiele korzyści, ale także zagrożeń. Cyfrowy świat to wyzwanie dla uczniów w relacji z nauczycielami i rodzicami, dla osób starszych zagrożonych wykluczeniem, dla pracowników obawiających się utraty pracy ze względu na sztuczną inteligencję, obywateli żyjących w poczuciu zagrożenia inwigilacją czy ujawnienia ich danych prywatnych. W Senacie będę starał się być głosem tych wszystkich pokrzywdzonych i kształtował jak najlepsze standardy respektowania prawa do prywatności oraz praw pracowniczych.

Polska jest silna dzięki milionom obywateli, którzy działają na rzecz dobra wspólnego. Chciałbym w Senacie wzmacniać siłę społeczeństwa obywatelskiego, aktywizmu, kontrolowania i przejrzystości władzy publicznej oraz wolności słowa. Szczególnie ważna jest działalność tych organizacji społecznych, które dostrzegają konsekwencje kryzysu ekonomicznego i pomagają wykluczonym, ofiarom ubóstwa energetycznego czy osobom w kryzysie bezdomności. Chciałbym promować wartości w postaci solidarności społecznej, wolontariatu oraz pracy na rzecz innych.

Mój okręg wyborczy obejmuje także obywateli RP zamieszkujących poza granicami Polski. Moim priorytetem będzie upominanie się o ich prawa wynikające ze szczególnego statusu – obywateli RP, którzy jednak na co dzień żyją, mieszkają w innym państwie, ale nie chcą tracić łączności z Ojczyzną. Szczególne wyzwanie to konsekwencje Brexitu dla setek tysięcy obywateli RP w Wielkiej Brytanii. Poza dbałością o ich prawa, będę ze wszelkich sił walczyć, aby wszyscy obywatele RP – mieszkający nawet tysiące kilometrów stąd – byli dumni z Polski jako państwa nowoczesnego, demokratycznego, praworządnego oraz silnego swoim członkostwem w Unii Europejskiej.

Drogie Obywatelki, Drodzy Obywatele,

Rozpoczynająca się kampania wyborcza będzie wielką dyskusją o Polsce. Będę starał się w niej reprezentować Wasze pomysły, spostrzeżenia, troski i marzenia. Wiele razy jako RPO otrzymywałem od Was wsparcie, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Mam nadzieję, że mogę liczyć na Wasze zaufanie także w wyborach do Senatu RP.