Działalność społeczna w Polsce

Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
 • Członek Rady Programowej
 • Uczestnik spotkań organizowanych w ramach Tour de Konstytucja
Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca
 • Członek Kapituły Funduszu
 • Wraz z mec. Anną Frankowską pomysłodawca Ukraińskiego Funduszu Solidarności dla naukowców z Ukrainy
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
 • Jeden z założycieli oraz do 2015 r. członek zarządu
 • Obecnie członek Stowarzyszenia
Amnesty International Polska
 • Od maja 2022 r. honorowy członek Stowarzyszenia
Fundacja Client Earth – Prawnicy dla Ziemi
 • Członek Rady Programowej
Centrum Stosunków Międzynarodowych
 • Ambasador inicjatywy „Każdy Człowiek” – postulat poszerzenia Karty Praw Podstawowych UE o 6 dodatkowych praw
Fundacja Barbary Kurdej-Szatan Z porywu serca
 • Członek Rady Fundacji
Fundacja Humanity in Action
 • Członek Rady Programowej
Stowarzyszenie Sędziów THEMIS
 • Członek Honorowy Stowarzyszenia
Akcja Joanny Przetakiewicz Pieniądze szczęścia nie dają
 • Wspieram Joannę Przetakiewicz w realizacji jej akcji społecznej, która ma zwrócić uwagę na kwestię niezależności finansowej kobiet oraz przemocy ekonomicznej wobec kobiet
Spotkania na Szczycie – współpraca ze Stowarzyszeniem Skwer im. Władysława Bartoszewskiego
 • Nagrałem trzy rozmowy na bieżące tematy społeczne i polityczne: z dr Hanną Machińską, Sławomirem Sierakowskim oraz prof. Mirosławem Wyrzykowskim.
Stowarzyszenia Willa Decjusza
 • Członek Stowarzyszenia (od końca 2021 r.)
Fundusz Prawo nie wyklucza
 • Członek rady konsultacyjnej Funduszu Prawo Nie Wyklucza, prowadzonego przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Fundusz podejmuje decyzje o przyznaniu finansowania na różne strategiczne sprawy dotyczące praw osób LGBT+.

Działalność społeczna za granicą

Panel Ekspertów ds. Wolności Zgromadzeń oraz Wolności Zrzeszania Się przy OBWE
 • Członek 16-osobowego Panelu Ekspertów

Panel stoi na straży poszanowania w krajach należących do OBWE jednej z podstawowych swobód obywatelskich, podlegających ochronie na podstawie przepisów Konstytucji RP oraz aktów prawa międzynarodowego, m.in. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – wolność zgromadzeń.

International IDEA
 • Członek Board of Advisors
World Organization Against Torture (OMCT)
 • Członek Executive Council
Civil Liberties Union for Europe
 • Niezależny członek zarządu
World Justice Project
 • Członek Board of Directors