Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia powody, dla których gromadzimy określone dane o osobach odwiedzających stronę AdamBodnar.pl, dalej jako „Nasza Strona” lub kontaktują się i współpracują z Adamem Bodnarem, dalej jako „My”, a także, w jaki sposób przetwarzamy te informacje. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Naszej Strony zapoznaj się z niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator, czyli Kto?

Administratorem, czyli osobą, która odpowiada za bezpieczeństwo i ochronę danych osób, które odwiedziły Nasza Stronę, nawiązały z Nami kontakt, wyraziły chęć pomocy lub współpracowały z Nami, lub odwiedziły Nasze media społecznościowe, jest Adam Bodnar.

Dlaczego i w jaki sposób gromadzimy dane o Tobie?

Każde działanie w Internecie pozostawia swój ślad cyfrowy. To mogą być informacje („dane pasywne”) o urządzeniu, które wykorzystujesz, strefa czasowa, w której się znajdujesz, historia przeglądanych przez Ciebie stron. To także wszelkie informacje („dane aktywne”) nacechowane ludzkimi interakcjami, preferencjami.

Dla przykładu, Nasza Strona zbiera dwa rodzaje informacji:

 • informacje, które NIE identyfikują i NIE umożliwiają Twojej identyfikacji, takie jak rodzaj urządzenia, które używasz, jaki masz ekran, czy z jakiej przeglądarki korzystasz. Te informacje pomagają nam poprawiać Naszą Stronę; oraz
 • informacje, które Cię identyfikują, takie jak Twój adres email, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, zawarcia umowy, ale też awatar w mediach społecznościowych, jeżeli obserwujesz Nasze profile. Te informacje są ważne, gdy np. chcesz się z Nami skontaktować, współpracować albo po prostu podzielić się swoją opinią.

Niektóre dane zbierane są automatycznie, np. adres IP, pliki cookie. Pamiętaj, że możesz ograniczyć część z nich w ustawieniach swojej przeglądarki (funkcja „DO NOT TRACK”).

Dane o Tobie możemy zatem gromadzić ponieważ:

 • korzystasz z Naszej Strony;
 • podasz je kontaktując się z Nami;
 • umówisz się z Nami na współpracę;
 • pozostawisz swój komentarz, zdjęcie lub nagranie pod Naszym wpisem;
 • zabierzesz głos lub zadasz pytanie podczas rejestrowanego przez Nas spotkania;
 • złożyłeś swój głos pod listą poparcia/apelem;
 • zostatałeś naszym darczyńcą lub przekazałeś część swojego podatku;
 • skorzystaliśmy z rejestrów ogólnodostępnych, np. Twojej strony internetowej, oficjalnego fanpage’a w mediach społecznościowych, z KRS, CEiDG;
 • otrzymaliśmy je z polecenia osoby, którą znasz lub z którą współpracujesz.

W jakim celu i jakie dane przetwarzamy o Tobie?

Zbieramy dane o Tobie by:

 • nawiązać z Tobą kontakt i móc z Tobą współpracować – zapytamy Cię o imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail a także o Twój wiek, a jeżeli masz mniej niż 16 lat – imię i nazwisko oraz adres mailowy twojego rodzica lub opiekuna prawnego;
 • podtrzymać lub zmienić zasady Naszej współpracy, np. w formie porozumienia o wykonywanie świadczeń wolontariackich lub innej umowy cywilno-prawnej – zapytamy Cię wtedy dodatkowo o numer PESEL lub dane dokumentu tożsamości;
 • usprawniać komunikację, promować działalność i Nasz wizerunek – dlatego, tam, gdzie zarejestrowany zostanie Twój wizerunek lub wypowiedź, zapytamy Cię o zgodę na ich rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej;
 • zarejestrować Twój udział w organizowanych przez nas spotkaniach, w tym online – możemy poznać Twój identyfikator, afiliację oraz informacje, którymi się z nami podzielisz;
 • przekazać Twój głos poparcia – wtedy zapytamy o dane, które są wymagane do skutecznego złożenia poparcia, to może być np. numer PESEL;
 • rozliczyć się z przekazanego przez Ciebie (po)datku – wtedy poznamy Twój adres, wysokość przekazanej kwoty, dane współmałżonka lub współmałżonki (w przypadku wspólnego rozliczania podatku);
 • zapewnić bezpieczeństwo Naszych systemów teleinformatycznych – systemy te zbierać będą informacje zawarte w plikach logów (adres IP, unikatowe identyfikatory i inne informacje, które dotyczyć mogą Twojej aktywności podczas korzystania z tych narzędzi);
 • zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osób, które pozyskiwane będą podczas Naszych projektów, np. jeżeli w ramach współpracy poprosimy Cię o zarządzanie treściami w Naszych mediach społecznościowych, możemy poznać nazwę Twoich kont społecznościowych oraz awatar;
 • zapewnić bezpieczeństwo i ochronę pozostałych informacji, np. jeżeli utworzymy Ci konto w Naszej domenie, możemy poznać miejsca i czas Twojego logowania do Naszych systemów lub treści zamieszczone w komunikatorach.

Czy mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe, jeżeli TAK to, jak długo?

Dane o Tobie mamy prawo przetwarzać ponieważ:

 • posiadamy Twoją zgodę, np. by nawiązać z Tobą kontakt; móc z Tobą współpracować, a także by promować materiały informacyjne, w których zarejestrowany został Twój wizerunek lub wypowiedź.
  Dane przechowywać będziemy rok po rozwiązaniu kontaktu lub do czasu wycofania przez Ciebie lub przez Twojego rodzica/opiekuna prawnego zgody w tym zakresie;
 • niezbędne by nawiązać lub wykonać z Tobą umowę – np. porozumienie o wykonywanie świadczeń wolontariackich lub innej umowy cywilno-prawnej.
  Dane przechowywać będziemy 5 lat, co wynika np. z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego – np. przechowywania ewentualnych rozliczeń z Tobą lub organami podatkowymi, bankami, ZUSem, komisją wyborczą.
  Dane przechowywać będziemy 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało Nas do wystawienia dokumentu księgowego.
 • niezbędne do realizacji Naszych prawnie uzasadnionych interesów lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. prowadzenie profili w mediach społecznościowych, zapewnienie bezpieczeństwa danych osób, które pozyskiwane będą podczas Naszych projektów, (cyber)bezpieczeństwa Naszych systemów teleinformatycznych oraz pozostałych informacji, które wymagają zachowania ochrony, moderowania komentarzy, a także ustalenia, obrony lub ewentualnego dochodzenia Naszych roszczeń.
  Dane przetwarzać będziemy do dnia wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu a w przypadku systemów teleinformatycznych max. 2 lata lub na zasadach określonych regulaminami dostawców poszczególnych portali społecznościowych; w przypadku postępowania związanego z naruszeniem prawa, do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Profilowanie

Nie profilujemy Cię, tzn. automatycznie nie przypisujemy ani nie przewidujemy Twoich zachowań, preferencji czy postaw. Zwróć jednak uwagę, jak robią to inni, np. dostawcy mediów społecznościowych, o czym wspominamy niżej.

Media społecznościowe / wtyczki społecznościowe

Prowadzimy profile w portalach społecznościowych, dalej jako „Nasz Profil”, by promować Naszą działalność, informować Cię o Naszej aktywności i organizowanych wydarzeniach, by usprawnić komunikację z Tobą a także by budować i utrzymywać społeczności z Nami związane.

Na Naszej Stronie używamy wtyczek społecznościowych, które wyglądają jak logo poszczególnych social mediów. Dzięki nim możesz łatwo przenieść się na Nasz Profil. Kiedy już go odwiedzisz; klikniesz ikonę „Lubię to”, „Obserwuj”, „Poleć” czy „Subskrybuj”; zostawisz komentarz pod Naszym postem lub prześlesz wiadomości za pośrednictwem dostępnego na platformie komunikatora, razem z dostawcą platformy społecznościowej będziemy wspólnie przetwarzać Twoje dane osobowe. Zalecamy więc zapoznanie się z Politykami prywatności każdego z dostawców. Pamiętaj, zakres tych danych zależy również od Ciebie!

W jakim celu i jakie dane przetwarzamy o Tobie w Naszych Profilach?

Zbieramy dane o Tobie gdy:

 • polubisz lub subskrybujesz Nasz Profil – możemy wtedy pozyskać publicznie przez Ciebie wykorzystywany identyfikator w danym serwisie, udostępniony awatar/zdjęcie profilowe;
 • zamieścisz komentarz, zdjęcie lub nagarnie pod Naszym postem/tweetem – informacje te dostępne będą publicznie;
 • napiszesz do Nas wiadomość za pośrednictwem komunikatora – treść korespondencji dostępna będzie wyłącznie dla Naszej wiadomości. To Ty decydujesz jakie dane nam przekażesz;
 • odwiedzisz Nasze Profil – zwykle dotyczy to liczby polubień, komentarzy oraz udostepnień/poleceń a także analiz demograficznych osób aktywnych na Naszym Profilu.

Czy mamy prawo przetwarzać dane o Tobie z Naszych Profili, jeżeli TAK to, jak długo?

Dane o Tobie mamy prawo przetwarzać ponieważ:

 • posiadamy Twoją zgodę, np. by prowadzić korespondencję z Tobą za pośrednictwem komunikatora udostępnionego przez dostawcę platformy.
  Dane przechowywać będziemy przez czas prowadzenia komunikacji i na zasadach określonych regulaminami dostawców poszczególnych portali społecznościowych;
 • niezbędne do realizacji Naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. prowadzenia Naszego Profilu, ulepszania jego funkcjonalności; badania statystyk; zapewniania porządku i bezpieczeństwa osób, których dane przetwarzamy za pośrednictwem Naszego Profilu; moderacji komentarzy, w tym usuwanie takich, które naruszają prawo, dobre obyczaje lub regulamin dostawcy serwisu; a także ustalenia, obrony lub ewentualnego dochodzenia Naszych roszczeń.
  Dane przetwarzać będziemy do dnia wniesienia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu lub ustania Naszego interesu oraz na zasadach określonych regulaminami dostawców poszczególnych portali społecznościowych; w przypadku postępowania związanego z naruszeniem prawa, do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Dane o Tobie możemy przekazać Naszym zaufanym dostawcom, którzy w Naszym imieniu i zgodnie z Naszymi wskazówkami zajmują się świadczeniem usług, np.:

 • obsługą IT;
 • hostingiem Naszej Strony;
 • z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub innych usług doradczych;
 • pocztowych, kurierskich oraz płatniczych.

Możemy również ujawniać dane o Tobie, działając w dobrej wierze, że ujawnienie takich informacji jest pomocne lub racjonalnie oraz niezbędne do:

 • przestrzegania obowiązującego prawa lub spełnienia żądań organów państwowych;
 • promocji naszej działalności i organizowanych przez Nas wydarzeń, by móc się z Tobą komunikować a także by budować i utrzymywać społeczności z Nami związane;
 • egzekwowania zasad określonych w Naszych politykach i umowach, włącznie z badaniem potencjalnego ich naruszenia;
 • badania, wykrywania, ochrony lub podejmowania czynności dotyczących nielegalnej działalności, innych wykroczeń, podejrzenia oszustwa lub bezpieczeństwa;
 • ustalenia lub wykonania Naszych praw do obrony przed roszczeniami prawnymi;
 • ochrony przed uszczerbkiem praw własności lub bezpieczeństwa Naszego, Naszych Użytkowników lub dowolnej strony trzeciej;
 • współpracy z organami ścigania.

Słodko-gorzkie Ciasteczka, czyli pliki cookie

Plik cookie, który nazywany jest też „Ciasteczkiem”, to mały plik tekstowy, który strony internetowe zostawiają na Twoim urządzeniu, kiedy je odwiedzasz. To trochę jak notatka dla przeglądarki internetowej. Dzięki temu, gdy wrócisz na tę samą stronę, przeglądarka już coś wie o Tobie i może dostosować się do Twoich potrzeb. Ale czasami te Ciasteczka zaczynają zbierać zbyt wiele informacji o Tobie, co może być wykorzystane np. przez reklamodawców.

Na Naszej Stronie używamy trzech rodzajów Ciasteczek:

 • „Ciasteczka sesji” – to takie, które są na Twoim urządzeniu tylko podczas jednej wizyty na Naszej stronie. Znikają, gdy zamykasz przeglądarkę;
 • „Trwałe Ciasteczka” – to te, które zostają na Twoim urządzeniu na trochę dłużej. Pomagają stronie pamiętać o Tobie i Twoich preferencjach;
 • „Ciasteczka stron trzecich” – te są umieszczane przez inne firmy, które pomagają w obsłudze strony. Na przykład mogą to być firmy analizujące ruch na Naszej stronie, przekazywaniu darowizny za pośrednictwem systemu płatności, wysyłaniu zgłoszenia konkursowego, rejestracji na wydarzenie, wypełnieniu ankiety.

Aby zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Naszej Strony, używamy narzędzi do tworzenia analiz. To pomaga nam poprawić stronę i jej działanie. Nie używamy Ciasteczek do identyfikowania konkretnych osób, ale razem z danymi, które podajesz, mogą one pomóc tworzyć pewne wzorce. Jeśli chcesz, możesz nimi zarządzać a także je usunąć, co pomoże w tym, żeby nie śledziły Twojej aktywności. Niektóre funkcje strony mogą wtedy przestać działać albo będą działać gorzej.

Gromadzenie informacji przez Strony trzecie

Na Naszej Stronie znajdują się linki do innych witryn, które nie stanowią Naszej własności ani nie są przez Nas nadzorowane. Ci dostawcy mogą przyjmować inne zasady przetwarzania danych, niż te opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Z tego powodu zachęcamy do świadomego opuszczenia Naszej Strony i zapoznania się z politykami prywatności tych dostawców.

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach świadczenia na Naszą rzecz usług przez Microsoft. W tych wyjątkowych sytuacjach przekazywanie danych odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską instrumentów prawnych oraz wdrożonych przez Nas dodatkowych zabezpieczeń.

Poza teren EOG mogą być przekazywane dane zawarte w serwisach społecznościowych, co może wiązać się z ryzykiem dla obsługi przysługujących Ci praw i wolności na obszarze USA, dlatego zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności.

Reklama

Nie wyświetlamy reklam podczas dostępu do Naszej Strony.
Jeżeli zaczniemy to robić, poinformujemy Cię o tym, m.in. poprzez aktualizację niniejszej części Polityki Prywatności.

Marketing

Nie dostarczamy innych materiałów promocyjnych niż dostęp do Naszej Strony.
Jeżeli zaczniemy to robić, poinformujemy Cię o tym, m.in. poprzez aktualizację niniejszej części Polityki Prywatności.

Osoby niepełnoletnie

Nasza Strona, choć nie zawiera treści, które mogłyby wpływać na dzieci, to nie jest ani dla nich przeznaczona, ani też do nich skierowana.
Nie zezwalamy na korzystanie z Naszych usług przez osoby niepełnoletnie bez wcześniejszej zgody wydanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
Nie gromadzimy świadomie Danych osobowych osób niepełnoletnich.
Jeśli dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z Nami pod adresem rodo@adambodnar.pl

Naruszenia ochrony danych osobowych

Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest przez Nas dokumentowany. Jeśli dojdzie do naruszenia przepisów o ochronie danych, poinformujemy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli to wpłynie na twoją prywatność, powiadomimy również Ciebie.

Jakie masz Prawa?

Zawsze, kiedy wykorzystujemy Twoje Dane osobowe, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do nich oraz otrzymać ich kopię;
 • sprostować takie, które są nieprawidłowe a także uzupełnić te, które są niekompletne;
 • usunąć takie, na które pozwala RODO;
 • sprzeciwić się ich przetwarzaniu w granicach określonych przez RODO;
 • ograniczyć ich przetwarzanie na zasadach określonych w RODO;
 • otrzymać, w powszechnie używanym formacie, te, które nam dostarczasz;
 • nie podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołującym prawne lub podobne skutki;
 • złożyć skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, jeżeli uznasz, że wykorzystujemy je niezgodnie z przepisami; oraz
 • wycofać zgodę na ich przetwarzanie, o ile ich wykorzystywanie uzależnione było od tej zgody.

Jak możesz się z Nami skontaktować?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Natalią Bender, Inspektorką Ochrony Danych wyznaczoną przez Adama Bodnara, pod adresem: rodo@adambodnar.pl.

W treści zgłoszenia:

 • podaj swoje dane i zdarzenie, które jest powodem pytania;
 • przedstaw swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;
 • wskaż oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

Aktualizacje lub poprawki do niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności będzie okresowo uaktualniana i poprawiana. Kiedy tak się stanie, nowe zasady zaczną działać od razu po opublikowaniu. Najnowsza wersja Polityki Prywatności będzie dostępna w rozdziale „Historia zmian” – poniżej. Jeśli po wprowadzeniu zmian w Polityce Prywatności będziesz dalej korzystać z Naszej Strony, uznamy to za akceptację tych zmian.

Historia zmian