Działalność naukowa

Uniwersytet SWPS
 • Dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS
 • Od sierpnia 2021 r. Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS
Uniwersytet w Kolonii
 • Od lutego 2022 r. profesor wizytujący
Democracy Institute – Central European University w Budapeszcie
 • Senior fellow – praca nad projektem naukowym dotyczącym społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
Uniwersytet Warszawski
 • Członek Rady Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego

Publikacje – profile naukowe

SSRN
Academia
Google Scholar
Research Gate

Członkostwo w grupach badawczych

CURE Network – Campaign to Uphold Rights in Europe
European Implementation Network
Expert Group against SLAPP – Komisja Europejska
 • Członek grupy eksperckiej doradzającej Komisji Europejskiej w przygotowaniu dyrektywy o przeciwdziałaniu pozwom przeciwko zaangażowaniu społecznemu (SLAPP)
 • Od maja do grudnia 2021 r. Adam Bodnar przewodniczył radzie projektu „Na Celowniku”, który był realizowany przez Fundację OKO.Press
Central European University
 • Członek projektu AUTHLIB: Neo-authoritarianisms in Europe and the liberal democratic response
 • AUTHLIB to multidyscyplinarny projekt, którego celem jest zbadanie odmian neoautorytarnych, nieliberalnych ideologii w Europie, ich społecznych, psychologicznych i historycznych przyczyn, ich tła organizacyjnego i implikacji politycznych.

Zainteresowania badawcze

 • Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 • Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej

 • Obywatelstwo europejskie

 • Prawo antydyskryminacyjne

 • Rządy prawa