Książki publicystyczne

Transition 2.0: Re-establishing Constitutional Democracy in EU Member States

 • W październiku 2023 roku nakładem wydawnictwa Nomos ukazała się praca zbiorowa zatytułowana „Transition 2.0: Re-establishing Constitutional Democracy in EU Member States“, którą miałem przyjemność współredagować.
 • Głównym pytaniem, jakie stawiamy w tej publikacji dotyczy niezbędnych działań na drodze do przywrócenia demokracji konstytucyjnej w krajach Europy Centralno-Wschodniej, a także naprawy i wzmocnienia członkostwa w Unii Europejskiej. Wśród autorów i autorek znaleźli się również polscy prawnicy, m.in. prof. Mirosław Wyrzykowski, prof. Maciej Taborowski czy dr Paweł Filipek.
 • Pośród artykułów zawartych w opracowaniu, odnaleźć można także mój tekst zatytułowany „Poland After Elections in 2023: Transition 2.0 in the Judiciary”.

Szczęśliwej Polski już czas

 • Książka „Szczęśliwej Polski już czas” to zbiór moich tekstów z ostatnich 2 lat – felietonów i wystąpień na różne tematy, czasem fundamentalne z perspektywy ustrojowej, a czasem mniejszego kalibru, poświęconych pojedynczym przypadkom.
 • Treści zamieszczone w książce zawsze starałem się pisać z obywatelską pasją,  w oparciu jednocześnie o prawniczą wiedzę.

Nigdy nie odpuszczę

 • W maju 2022 r. ukazała się nakładem Wydawnictwa Agora książka „Nigdy nie odpuszczę” – rozmowa „rzeka” przeprowadzona przez red. Bartosza Bartosika
 • Książka „Nigdy nie odpuszczę” to nie są wspomnienia byłego rzecznika. To analiza bieżącej sytuacji, włączając dramatyczne wydarzenia związane z napaścią Rosji na Ukrainę i niezwykle ważną rolą, jaką społeczeństwo polskie ma w tym kontekście do odegrania. Lecz przede wszystkim jest to wnikliwe spojrzenie w przyszłość, próba zdiagnozowania czekających nas wyzwań i wytyczenia drogowskazów. Niniejszą książką Adam Bodnar składa Obywatelom i Obywatelkom Polski i Unii Europejskiej obietnicę: będę wam towarzyszył w tej trudnej misji, możecie na mnie liczyć.

Obywatel PL

 • W kwietniu 2020 r. nakładem Wydawnictwa WAM (Mando) ukazała się książka „Obywatel PL” – rozmowa „rzeka” przeprowadzona przez red. Bartosza Bartosika.
 • O coraz mocniejszych pęknięciach w społeczeństwie, próbach manipulacji Polakami i kontrowersjach związanych z praworządnością, prawami mniejszości i aborcją. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, w odważnej rozmowie z Bartoszem Bartosikiem prześwietla kondycję państwa.
 • Zwraca uwagę na trudny dialog lewicy z chrześcijaństwem i nie zapomina o wykluczonych. Pokazuje dynamikę samorządów i bogactwo lokalnych społeczności, które dają Polsce energię do zmian. Obnaża wady transformacji ustrojowej, wskazując na jej ofiary i bohaterów. Zastanawia się nad przyszłością kolejnych pokoleń i wyczula na niebezpieczeństwa związane z obecną epidemią.

Warto zaufać obywatelom

 • Publikacja „Warto zaufać obywatelom” związana jest też z obchodami 30-lecia uchwalenia ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (15 lipca 1987) i rozpoczęcia działalności Biura RPO (1 stycznia 1988).
 • Książka stanowi zbiór tekstów, ilustracji i najważniejszych informacji dotyczących działań RPO i jego urzędu. Zakres poruszanych w niej spraw jest niezwykle szeroki, odzwierciedla z jednej strony problemy pojawiające się w dziesiątkach tysięcy listów kierowanych corocznie przez obywateli do Rzecznika, a z drugiej – wnioski wynikające z jego wyjazdów terenowych i spotkań z mieszkańcami różnych regionów Polski. Poruszane są zagadnienia dotyczące m.in. praw osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, problemów kierowców, funkcjonariuszy służb mundurowych, kuratorów, uchodźców czy osób w kryzysie bezdomności.

Książki naukowe

Obywatelstwo wielopoziomowe

 • Książka przedstawia złożoność statusu obywatela znajdującego się w „europejskiej przestrzeni konstytucyjnej”, który jest członkiem wzajemnie zależnych od siebie wspólnot politycznych, działających na różnych poziomach władzy.
 • Praca składa się z trzech części. Pierwsza część dotyczy formalnoprawnych aspektów obywatelstwa, druga – legitymizacji demokratycznej wielopoziomowej struktury władzy, szczególnie tożsamości politycznej jako determinującej istnienie obywatelstwa we wspólnocie demokratycznej, trzecia zaś – materialnoprawnego charakteru obywatelstwa, tj. zakresu praw i związanych z nimi obowiązków oraz wzajemnych zależności poszczególnych rodzajów obywatelstwa.

Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny

 • Książka dotyczy wymiaru instytucjonalnego wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce.
 • Przedmiotem rozważań są zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego oraz prawa międzynarodowego publicznego, głównie standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz dokumentów soft law przyjętych przez Radę Europy, a także praktyka funkcjonowania poszczególnych instytucji potwierdzona dokumentami wewnętrznymi. Ponadto zostały przedstawione dobre praktyki występujące w niektórych państwach – zwłaszcza te, które mogą stanowić wzór dla krajowych organów władzy publicznej.