Wyrażenie zgody Senatu na powołanie Rzecznika Praw Dziecka

Dziś zdecydowaną większością głosów Senat wyraził zgodę na powołanie Pani mecenas Moniki Horały-Cieślak na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Wraz z 64 innymi senatorami i senatorkami, z pełnym przekonaniem głosowałem za jej kandydaturą.

W części poświęconej dyskusji miałem okazję zapytać Panią Rzecznik między innymi o sprawę systemowych problemów transgranicznych w kontekście ochrony praw dzieci, uznawania oraz wykonywania wyroków sądów. Pani Mecenas Horała-Cieślak przekonująco odpowiedziała na postawione pytanie, mówiąc o konieczności respektowania orzeczeń zagranicznych, jak również utworzenia w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka działu współpracy międzynarodowej zajmującej się takimi kwestiami.

W trakcie wystąpienia wygłoszonego przed głosowaniem, zwróciłem uwagę na dodatkowe kwestie, niezwykle istotne z perspektywy obejmowania stanowiska przez Panią mecenas, jak również z perspektywy rozpoczynającej się kadencji Senatu. Dotyczyły one stanu psychiatrii dziecięcej, przeciwdziałaniu kryzysu bezdomności dzieci, sfery reform prawa rodzinnego i wagi instytucji pełnomocnika dla dziecka w postępowaniach rozwodowych oraz wzmocnienia instytucjonalnej ochrony praw ustanawiających system skargowy przy Komitecie Praw Dziecka ONZ. Podkreśliłem również konieczność bliskiej współpracy z Ministerstwem Edukacji w zakresie praw ucznia i praw dziecka i utworzenia organów terenowej reprezentacji Rzecznika.

Osobną, niezwykle istotną kwestią w moim przemówieniu było dostrzeżenie dziecięcej różnorodności. Podczas wystąpienia mówiłem:

„Mamy dzieci uchodźców, zwłaszcza uchodźców z Ukrainy, mamy dzieci migrantów, mamy dzieci, które przekroczyły granicę polsko-białoruską, mamy dzieci, które poszukują swojej tożsamości, także dzieci, które w którymś momencie swojego życia identyfikują się ze społecznością LGBT+. I wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żebyśmy dostrzegali te różne aspekty spojrzenia na prawa dziecka, pamiętając, że to nie jest jednorodna grupa, i odpowiednio do tego podejmowali działania.“

Pokładam wielką nadzieję w dalszej pracy Pani Rzeczniczki, wierząc, że jej doświadczenie i determinacja sprawią, że polskie dzieci będą mogły liczyć na bezpieczniejszą i bardziej przyjazną instytucję chroniącą ich prawa. Mam nadzieję, że urząd Rzecznika Praw Dziecka będzie charakteryzował się empatią, zaangażowaniem, dostrzeżeniem potrzeby współpracy z organizacjami społecznymi i taką właśnie bliskością wobec dzieci i ich potrzeb.