Zaświadczenie o wyborze na Senatora

W piątek 27 października 2023 roku o 12:00 w sali 217 gmachu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze na Senatora.

Wraz z wieloma Senatorami Elektami, wybranymi w minionych wyborach parlamentarnych, miałem zaszczyt odebrać zaświadczenie, które jest ostatecznym i formalnym potwierdzeniem mojego wyniku wyborczego.

Była to dla mnie niezwykle ważna, wzruszająca uroczystość. Chciałbym w tym miejscu raz jeszcze podziękować wszystkim Wyborcom za udzielone mi poparcie i ponownie zobowiązać się, że w czasie mojej 4-letniej misji w Senacie RP będę ze wszystkich sił pracował na rzecz realizacji zadań i wartości, o których mówiłem w czasie kampanii wyborczej.

Państwowa Komisja Wyborcza, Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu transmitowały uroczystość na swoich oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych. Gorąco zachęcam do jej obejrzenia.

  • Fot. Tomasz Ozdoba/Kancelaria Senatu