Spotkanie z NGO – część druga

Pierwsze spotkanie z organizacjami pozarządowymi, z którymi omawialiśmy moje plany dotyczące wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego podczas sprawowania funkcji Senatora RP, miało miejsce tuż przed wyborami. Było to spotkanie bardzo intensywne i bardzo bogate w treść. Niestety, z powodu ograniczonych możliwości czasowych – nie udało się go dokończyć i nie każdy z przedstawicieli organizacji mógł zabrać głos. A że każdy głos był bardzo ważny – postanowiliśmy spotkanie powtórzyć i kontynuować dyskusję już po wyborach.

Drugie spotkanie z organizacjami społecznymi odbyło się w środę 18 października.

Serdecznie zapraszam do obejrzenia zapisu z tego spotkania.