Indeks Zdrowych Miast – Open Eyes Economy Summit

Dzień: środa, 23 listopada 2022 r.
Miejsce: Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17

W środę, 23 listopada 2023 r., wziąłem udział w panelu na temat Indeksu Zdrowych Miast. Panel został został zorganizowany w ramach kongresu Open Eyes Economy Summit w Krakowie. Kongres OEES to wielkie przedsięwzięcie ideowe organizowane od lat przez środowisko naukowe skupione wokół prof. Jerzego Hausnera.

Indeks Zdrowych Miast to inicjatywa podjęta przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej oraz firmę Lux Med. Poprzez analizę kilkudziesięciu czynników naukowcy weryfikują, które miasta stwarzają dla mieszkańców najlepsze warunki do zdrowego życia. Badaniem objęte są miasta na prawach powiatu (66 miast). Analizowany jest nie tylko dostęp do ochrony zdrowia, ale także czynniki z zakresu ochrony środowiska, transportu publicznego, mieszkalnictwa czy zagospodarowania przestrzennego.

Panel moderowany był przez prof. Agnieszkę Chłoń-Domińczak (SGH). Wzięli w nim udział także Anna Rulkowska (Prezes Zarządu Lux Med.), prof. Barbara Więckowska (SGH), dr Jakub Głowacki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Renata Kaznowska (Wiceprezydent M. St. Warszawy).

W moim wystąpieniu podkreśliłem znaczenie całościowego spojrzenia na prawo do ochrony zdrowia. Realizacja tego prawa często zależy od szeregu innych okoliczności, a Indeks w ciekawy sposób je identyfikuje. Zwróciłem uwagę na znaczenie tego typu indeksów dla władz samorządowych – stanowią one dobrą motywację do poprawiania osiągnięć w zakresie działań na rzecz mieszkańców. Indeks Zdrowych Miast może być ważnym narzędziem dla prezydentów miast i władz lokalnych.

Jednocześnie należy pamiętać, że samorządy lokalne z wieloma problemami nie są w stanie sobie poradzić bez współpracy i wsparcia władz centralnych. Tymczasem w Polsce obserwujemy regularne ograniczanie funduszy przekazywanych na realizację zadań przez samorządy oraz rosnący brak zaufania w relacjach pomiędzy władzą centralną a lokalną. Zasugerowałem, że w kolejnych edycjach Indeksu warto bliżej przyjrzeć się wskaźnikom dotyczącym bezdomności (w tym dostępowi osób dotkniętych kryzysem bezdomności do opieki zdrowotnej). Warto się również zastanowić nad oceną poziomu partycypacji mieszkańców w procesie decyzyjnym w poszczególnych miastach (np. poprzez panele obywatelskie, konsultacje społeczne, realizację projektów z budżetów partycypacyjnych czy współpracę z organizacjami pozarządowymi).