Senat ws. Polaków za granicą

W środę 6 marca w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Tematem obrad była uchwała Prezydium Senatu w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2024 roku.

W związku z powrotem do budżetu Kancelarii Senatu środków na cele związane z opieką nad Polonią zaistniała bowiem potrzeba określenia procedury zlecania zadań publicznych w tym zakresie. W trosce o transparentność działań podejmowanych przez Senat uchwała przewiduje, że zlecanie realizacji tych zadań będzie odbywało się po przeprowadzeniu konkursu.

Na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2024 roku Senat przeznaczył 10 mln zł. Będziemy jednak starać się, aby dotacje na rzecz Polonii w następnych latach zwiększały się.

Oferty będą mogły składać podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i inne organizacje wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, realizujące jeden z następujących kierunków działań:
aktywizacja młodego pokolenia Polaków za granicą, wzmacnianie pozycji Polek i Polaków w krajach zamieszkania i rozwój struktur polonijnych, działania na rzecz Polaków na Wschodzie, edukacja polonijna oraz kultura i promocja Polski, a także zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego za granicą.

W moim wystąpieniu podczas posiedzenia zwróciłem uwagę na potrzebę wzmocnienia udziału przedstawicieli Polonii w życiu politycznym w krajach zamieszkania, którzy często są pozostawieni sami sobie, a także zgłosiłem wątpliwości dotyczące czasu realizacji i rozliczania projektów, proponując jednocześnie wydłużenie tego terminu. Na ten moment termin składania ofert przewidziano w okresie 18 marca – 15 kwietnia br.

Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w dyskusji dotyczącej tak ważnej kwestii. Środowiska polonijne oczekują, że dysponowanie środkami przez Senat będzie odbywało się w sposób absolutnie transparentny, niepozostawiający żadnej wątpliwości i będzie też swoistym nowym otwarciem współpracy pomiędzy Senatem RP i Polonią na całym świecie.

  • Fot. Senat RP / Tomasz Paczos

  • Fot. Senat RP / Tomasz Paczos

  • Fot. Senat RP / Tomasz Paczos

  • Fot. Senat RP / Tomasz Paczos

  • Fot. Senat RP / Tomasz Paczos

  • Fot. Senat RP / Tomasz Paczos