Konkurs dla dziennikarzy polonijnych

28 lutego w Senacie RP odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów w Konkursie o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych.

Kwestie Polonijne są mi szczególnie bliskie, a Senat RP jest instytucją powołaną do tego, by sprawować opiekę nad podtrzymywaniem więzi Polonii z Rzeczpospolitą oraz Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.

Tematem 18. edycji konkursu były „Polki poza Polską”. Osoby biorące udział musiały pokazać rolę, jaką odegrały i odgrywają polskie kobiety poza granicami Polski dla utrzymania więzi z krajem ojczystym i polskości.

Pierwszą nagrodę otrzymała Marzena Wróbel-Szała z Polskiego Radia Zachód za reportaż radiowy „Portrecistka emigrantów”, w którym to przywróciła pamięć o literatce, pisarce emigracyjnej Danucie Mostwin. Drugie miejsce zajął Andrzej Pisalnik za reportaż prasowy „Matczyny nakaz” opublikowany na portalu Polaków na Białorusi ZNADNIEMNA.PL, a trzecie Dorota Jaśkiewicz-Łebek za reportaż radiowy „Nie tylko kołysanka”. Ponadto wyróżnieni zostali także: Joanna Sikora, Danuta Świątek, Katarzyna Ziółkowska i Ewa Trzcińska.

Serdecznie gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

Dziennikarze, reporterzy i publicyści dbają o to, że kultura i tradycja trwa i jest pielęgnowana poza granicami naszego kraju. Bardzo Państwu dziękuję za Waszą misję i pasję do tego co robicie.

  • Fot.Tomasz Ozdoba/Kancelaria Senatu

  • Fot.Tomasz Ozdoba/Kancelaria Senatu

  • Fot.Tomasz Ozdoba/Kancelaria Senatu

  • Fot.Tomasz Ozdoba/Kancelaria Senatu