Prawniczy Fundusz Solidarności

Po wybuchu 24 lutego 2022 r. wojny w Ukrainie Polska przyjęła około 2 mln uchodźców, którzy musieli ułożyć sobie na nowo życie w naszym kraju. W trudnej sytuacji znaleźli się m.in. przedstawiciele zawodów, w których wymagane są wysokie kwalifikacje. Do takich należą nauczyciele akademiccy z ukraińskich wydziałów prawa, uczący przeważnie ukraińskiego prawa. Nie są to bowiem kompetencje łatwe do przeniesienia na nowy grunt.

Aby pomóc naukowcom poszukującym pracy w Polsce wspólnie z mec. Anną Frankowską, przy wsparciu kancelarii prawniczych: Deloitte Legal i Fundacji Deloitte, Domanski Zakrzewski Palinka (DZP), Linklaters, Romanowski i Wspólnicy, Weil, Gotshal & Manges i White & Case zainicjowaliśmy utworzenie Prawniczego Funduszu Solidarności, który został założony w ramach Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

Stypendia Prawniczego Funduszu Solidarności w roku akademickim 2022/2023 otrzymało pięć osób. Prowadzą one projekty badawcze we współpracy z czterema polskimi uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim (Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania), Uniwersytetem SWPS (Wydział Prawa), Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych) i Uniwersytetem Łódzkim (Wydział Prawa i Administracji).

Dotychczas przyznano stypendia w łącznej wysokości 450 000 zł.

W listopadzie br. ruszył kolejny nabór do programu stypendialnego, skierowany zarówno do ukraińskich, jak i białoruskich nauczycieli akademickich.

Kto może zgłosić się do programu:

  • osoby z doświadczeniem uchodźczym, które są obywatelami/kami Ukrainy lub Białorusi przebywającymi w Polsce oraz obywatele/ki z Ukrainy, którzy zamierzają przybyć do Polski,
  • nauczyciele akademiccy, którzy wykładali prawo na jednej z uczelni w Ukrainie lub Białorusi i posługują się językiem polskim i angielskim.

Stypendium wynosi 50 000 zł w okresie od marca do września 2023 roku. Termin składania aplikacji upływa 30 listopada 2022 r.

Serdecznie zachęcam do wysyłania zgłoszeń!