Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ustanowiony w 1992 przez ONZ. Jego celem jest zwrócenie społeczeństwu uwagi na problemy osób żyjących z dysfunkcjami organizmu oraz wyrównaniu szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami.

W Polsce z prawnym orzeczeniem o niepełnosprawności, żyje 3 mln osób. Realnie jest ich jednak znacznie więcej. Szacuje się, że w Polsce żyje od 4 do 7 mln osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że 1, 2 osoby na 10 jest osobą z niepełnosprawnością. To właśnie społeczne wykluczenie sprawia, że choć osoby te żyją wśród nas, nie widzimy ich na co dzień na ulicach.

Dzisiejszy dzień to okazja, aby przypomnieć jakie działania mogłyby zmienić tę sytuację.

W roku 2006 podczas posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnością, której celem jest  zapewnienie OzN wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, niezależnego życie, ochrony zdrowia, nieograniczonego korzystanie z wszystkich swobód i praw człowieka. Ważną tematyką jest też dostęp do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, informacji i komunikacji.

Choć Polska podpisała i ratyfikowała Konwencję, w naszym kraju nadal nie zostały wdrożone zalecenia Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dotyczące ubezwłasnowolnienia, deinstytucjonalizacji, jednolitego systemu orzekania o niepełnosprawności, dostępu do usług ochrony zdrowia i edukacji włączającej. Ich realizacja znacząco poprawiłaby sytuację osób z niepełnosprawnościami i zmniejszyła skalę ich wykluczenia.

W Dniu Osób Niepełnosprawnych powinniśmy także pamiętać o ich opiekunach. Dlatego też z ogromną nadzieją podpisałem się pod apelem o zniesienie zakazu pracy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami „Dajcie żyć!”. Treścią apelu są postulaty przedstawione 19 listopada 2022r., podczas protestu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin pod Pałacem Prezydenckim. Serdecznie zachęcam Państwa do składania podpisów i wspierania akcji!

Serdecznie dziękuję Fundacji Avalon za zaproszenie do włączenia się do tegorocznej akcji przypominającej o #3grudnia i Dniu Osób z Niepełnosprawnościami.