Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka

We wtorek w Sejmie RP odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu Praw Dziecka. Tematem była ochrona dzieci w sieci, w szczególności w kontekście głośnej w ostatnim czasie afery Pandora Gate, będącej kolejnym dowodem na to, że w kwestii ochrony dzieci w internecie mamy jeszcze wiele do zrobienia.

W moim wystąpieniu przypomniałem m.in. działania dotyczące walki z patostreamingiem, które podejmowałem jako Rzecznik Praw Obywatelskich. Udało nam się wówczas połączyć różne środowiska, m.in. przedstawicieli serwisów społecznościowych, organizacji pozarządowych, policji, sędziów i prokuratorów. Aby zapewnić bezpieczeństwo w sieci konieczne jest bowiem kompleksowe spojrzenie na problem i współdziałanie wielu podmiotów. Mam nadzieję, że w tym duchu aktywnie działać będą także właściwe ministerstwa w nowym rządzie.

17 lutego 2024 roku upływa termin pełnej implementacji unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA – Digital Services Act), przyjętego w celu zwalczania nielegalnych, nieprawdziwych i niebezpiecznych treści w internecie. Jednym z założeń DSA jest ustanowienie koordynatora ds. usług cyfrowych, który monitorowałby publikowane treści. Uważam, że rolę takiego organu powinna pełnić odrębna instytucja, która w sposób kompleksowy zajęłaby się zagrożeniami związanymi z rozwojem nowych technologii. W Polsce nadal nie podjęto jednak żadnych konkretnych działań w tym zakresie. Będzie to kolejne zadanie dla nowo powstałego rządu.

Warto też pamiętać, że w grudniu tego roku upływa kadencja obecnego Rzecznika Praw Dziecka. To doskonały moment, aby organizacje pozarządowe i eksperci przedstawili najlepszego kandydata, który będzie dbał o bezpieczeństwo dzieci w sieci i nie tylko.

Serdecznie dziękuję Monice Rosie, Katarzynie Lubnauer, dr. Konradowi Ciesiołkiewiczowi, Aleksandrze Gajewskiej, Magdalenie Bigaj, Łukaszowi Wojtasikowi, Anicie Kucharskiej-Dziedzic, Agacie Kobylińskiej, prof. Małgorzacie Molędzie-Zdziech, prof. Markowi Konopczyńskiemu, Marcinowi Bednarczykowi i innym uczestnikom i uczestniczkom spotkania za wspólną dyskusję!

Zachęcam też do obejrzenia nagrania z posiedzenia.

  • fot. Karolina Wiśniowska

  • fot. Karolina Wiśniowska

  • fot. Karolina Wiśniowska

  • fot. Karolina Wiśniowska

  • fot. Karolina Wiśniowska