Minister Sprawiedliwości

13 grudnia 2023 roku rozpocząłem jedną z najważniejszych pośród moich dotychczasowych misji – pełnienie funkcji Ministra Sprawiedliwości w wybranym przez Sejm 12 grudnia 2023 roku i zaprzysiężonym dzień później przez Prezydenta rządzie Premiera Donalda Tuska. Jestem ogromnie zaszczycony obdarzonym mnie zaufaniem.

Moimi wiceministrami zostali doświadczeni prawnicy i prawniczki – dr Arkadiusz Myrcha, dr Krzysztof Śmiszek, Maria Ejchart i Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Serdecznie gratuluję Wam tego powołania i cieszę się na naszą współpracę.

Przed nami niezwykle ważne i trudne zadanie – przywrócenie praworządności, szacunku do wartości demokratycznych i dobrych relacji z Unią Europejską.

Już w pierwszych dniach pełnienia urzędu udało nam się wprowadzić kilka kluczowych zmian i podjąć konkretne działania:

  • Pierwszego dnia sprawowania urzędu wysłałem wniosek o przystąpienie polskiej prokuratury do Prokuratury Europejskiej.
  • Skierowałem pismo do sądów przypominające, że w Polsce obowiązuje prawo europejskie oraz wyroki ETPCz i TSUE.
  • Stanąłem na czele międzyresortowego zespołu ds. praworządności.
  • Wziąłem udział w obradach Krajowej Rady Sądownictwa, podczas których zadeklarowałem, że będę robił wszystko, by przywrócić realne konstytucyjne znaczenie KRS.
  • Skierowałem do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego Regulamin urzędowania sądów powszechnych, aby przywrócić obywatelom prawo do niezależnego sądu.
  • Dokonałem też zmian w składzie działającej przy Prokuratorze Generalnym Krajowej Rady Prokuratorów powołując niezależnych prokuratorów: Ewę Wrzosek, Iwonę Palkę, Roberta Wypycha, Małgorzatę Szeroczyńską i Cezarego Maja.
  • Ponadto do gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości powróciły unijne flagi.

To jednak dopiero początek a przed nami ogrom pracy. Jestem jednak przekonany, że z takim zespołem uda nam się stworzyć nowoczesny, sprawny i przyjazdy obywatelom wymiar sprawiedliwości.