Konferencja w Berlinie na temat transformacji 1989 r.

6 lipca br. wziąłem udział w konferencji „1989 and the Future of Europe. Challenges and Ambiguities of Democratic Transformation in Central and Eastern Europe”. Konferencja została zorganizowana w Berlinie, przez Imre Kortesz Kolleg Uniwersytetu w Jenie, którym kieruje prof. Joachim von Puttkamer.

Zostałem zaproszony do panelu na temat rządów prawa, moderowanego przez znanego niemieckiego politologa dr Kai-Olafa Langa. Wraz z prof. Philipem Manowem (Uniwersytet w Bremie) debatowaliśmy nad przyczynami kryzysu rządów prawa w Polsce oraz na Węgrzech oraz nad reakcją Unii Europejskiej. Powstaje zasadnicze pytanie, czy obecna sytuacja jest specyficzna dla tej części świata, czy raczej stanowi wyraz tendencji globalnych i odchodzenia w wielu państwach od modelu demokracji liberalnej. Starałem się także wskazać jakie znaczenie ma komunikacja i relacja z obywatelami dla obrony rządów prawa. Nawiązując do mojej niedawnej publikacji podkreślałem, że TSUE oraz Komisja Europejska nie byłyby tak odważne w obronie polskich sądów, gdyby nie determinacja sędziów oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Konferencja była okazją do spotkania się z wieloma wybitnymi przedstawicielami polskiego życia publicznego, w tym z prof. Dariuszem Stolą (ISP PAN, Collegium Civitas), amb. Markiem Prawdą (Uniwersytet Viadrina) oraz Corneliusem Ochmanem (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej).