Spotkanie z przedstawicielami Komisji Petycji Bundestagu

27 czerwca br. spotkałem się z delegacją Komisji Petycji Bundestagu. Komisja Petycji zorganizowała specjalną misję badawczą do Polski, w kontekście refleksji nad potrzebą utworzenia urzędu Ombudsmana w Niemczech. W skład delegacji weszli Axel Echeverria (SPD, przewodniczący delegacji), Annika Klose (SPD), Martin Gassner-Herz (FDP) oraz Gereon Bollmann (AfD). Posłom towarzyszyli przedstawiciele Ambasady Niemiec.

Spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. W rozmowie z członkami delegacji wspierał mnie dr Paweł Kowalski, adiunkt na Wydziale Prawa oraz Pełnomocnik Rektora ds. Osób Studiujących.

Przedstawiliśmy aktualną sytuację dotyczącą przestrzegania praw człowieka w Polsce. Członkowie delegacji zainteresowani byli konstrukcją prawną urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce, zwłaszcza kompetencjami w obszarze sądownictwa. Dyskutowaliśmy na temat wyzwań dla praw człowieka wynikających z podziałów polaryzacyjnych występujących współcześnie w społeczeństwach europejskich. Opowiedziałem o mojej dobrej współpracy z Prof. Beate Rudolf, szefową Niemieckiego Instytutu Praw Człowieka oraz z urzędem trzyosobowej Rady Ombudsmana Austrii.

Mam nadzieję, że wizyta w Polsce przyczyni się do stworzenia podobnego urzędu co polski RPO w Niemczech.