Nowa publikacja o społeczeństwie obywatelskim i rządach prawa

Nakładem Wydawnictwa Nomos ukazała się książka pt. Rule of Law and the Judiciary, pod redakcją Katji Ziegler, Astrid Lorenz oraz Mattiasa Wendel.

Książka jest efektem konferencji naukowej, która odbyła się w Lipsku w marcu 2022 r. Wygłosiłem wtedy referat na temat znaczenia społeczeństwa obywatelskiego dla obrony rządów prawa w Polsce. Zostałem poproszony przez organizatorów o przygotowanie na tej podstawie artykułu do książki. Efektem jest rozdział zatytułowany „The role of Polish civil society in supporting EU activities as regards protection of judicial independence and other elements of the rule of law”.

Zachęcam serdecznie do lektury.