8. posiedzenie Senatu – 20 marca 2024 r.

W środę 20 marca uczestniczyłem w 8. posiedzeniu Senatu, podczas którego Senat RP jednogłośnie opowiedział się za uwolnieniem polsko-białoruskiego dziennikarza i aktywisty Andrzeja Poczobuta.

W głosowaniu wzięło udział 82 senatorów. Wszyscy oddali głos za przyjęciem uchwały.

Uchwała przypomina, że 25 marca 2024 roku miną 3 lata od uwięzienia Andrzeja Poczobuta, cenionego działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Reżim Alaksandra Łukaszenki skazał go na 8 lat ciężkich robót za obronę polskości i wolności słowa.

Senat RP w uchwale potępia represje wobec Andrzeja Poczobuta i innych więźniów sumienia na Białorusi, żądając natychmiastowego jego uwolnienia, jak również zwracając się do Parlamentu Europejskiego, parlamentów i rządów państw demokratycznych o podjęcie działań na rzecz uwolnienia aktywisty. Ponadto, Senat RP wyraża solidarność z jego rodziną i wszystkimi, którzy zabiegają o jego wolność.

Uchwała stanowi mocny sygnał sprzeciwu polskich władz parlamentarnych wobec łamania praw człowieka na Białorusi i zaangażowania Senatu RP w walkę o wolność sumienia.

Wyznając zawarte w preambule Konstytucji wartości zachowania przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, pamiętajmy o Andrzeju Poczobucie i jego niezłomnej walce o wolność słowa, niezmiennie okazując wsparcie i solidarność, dokonując wszelkich starań w drodze do Jego uwolnienia.

Na tym samym posiedzeniu Senat RP procedował ustawę o zmianie zakresu obowiązywania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE), wypowiedzianego przez Rosję 10 maja ubiegłego roku. W reakcji na działania Rosji, w listopadzie 2023 roku Sojusz Północnoatlantycki (NATO) zapowiedział zawieszenie stosowania dokumentu.

Ustawa pozwoli Polsce na zawieszenie stosowania traktatu obowiązującego od końca Zimnej Wojny, obligującego strony do ograniczenia poszczególnych rodzajów uzbrojenia oraz ich rozmieszczenia. Ustawa jest ważnym elementem strategii bezpieczeństwa Polski w kontekście agresji Rosji na Ukrainę.