Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

W środę 11 października spotkałem się z przedstawicielami kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z całej Polski. Rozmowa miała na celu wsłuchanie się w najważniejsze problemy dotykające działaczy społecznych, a także ich oczekiwań wobec najbliższej kadencji Parlamentu. We wprowadzeniu do spotkania wspomniałem o wnioskach płynących z debaty „Lepsze prawo dla organizacji pozarządowych” organizowanej przez Forum Darczyńców.

Spotkanie realizowane było w formie online. Przez dwie godziny dotknęliśmy bardzo wielu sfer, w jakich działają organizacje uczestniczące w spotkaniu. Rozmawialiśmy więc o prawnych regulacjach dotyczących NGO, o roli organizacji w tworzeniu prawa w Polsce, o kwestiach ekologii i ochrony klimatu, o sytuacji osób z niepełnosprawnościami, o sposobach finansowania działań organizacji społecznych, czy o deklaracji stworzonej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, podpisaną przez największe siły opozycji demokratycznej – Koalicję Obywatelską, Lewicą oraz Trzecią Drogę.

Spraw do omówienia było tak wiele, że w ciągu dwóch godzin dyskusji nie zdążyliśmy poruszyć wszystkich. Dlatego wraz obecnymi organizacjami zaplanowaliśmy kontynuację rozmowy – już po niedzielnych wyborach.
Osobiście złożyłem także obietnicę, że w czasie swojej senackiej misji – o ile wolą Wyborców otrzymam mandat Senatora RP – będę dokładał szczególnych starań, by organizacje społecznej odzyskały należną im rolę na wszystkich etapach prac parlamentarnych.

To było bardzo owocne i bogate we wnioski spotkanie! Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i za merytoryczne wystąpienia!