Lepsze prawo dla organizacji społecznych – debata

W środę 13 września uczestniczyłem w debacie organizowanej przez Forum Darczyńców w Polsce.

Tematem naszych rozważań, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych oraz politycy największych ugrupowań opozycyjnych, były postulaty dotyczące kierunku zmian prawnych w zakresie działalności społecznej. Wypracowane zostały w gronie ekspertów z różnych środowisk organizacji pozarządowych, których prace koordynowało właśnie Forum Darczyńców.

Serdecznie gratuluję osobom zaangażowanym w projekt za jego realizację! Cieszę się, że mogłem być obecny podczas jego ogłoszenia.

W swoim wystąpieniu mówiłem, że prawo powinno ułatwiać obywatelom i obywatelkom angażowanie się w działania na rzecz dobra wspólnego, a nie je komplikować lub wręcz do nich zniechęcać

Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsze prawo nie będzie skuteczne, jeśli władza nie będzie go respektować. W ostatnich latach w Polsce proces stanowienia prawa jest konsekwentnie naruszany. Etap konsultacji jest omijany poprzez wnoszenie pod obrady projektów poselskich, a organizacje społeczne rzadko kiedy mają możliwość zabrania głosu podczas posiedzeń komisji sejmowych.

Zapewnienie NGO-som pełnego dostępu do procesu wysłuchania publicznego i konsultacji jest niezbędne, aby poprawić warunki ich działania. Udać się to może jednak jedynie wtedy, gdy przywrócimy w Polsce rzeczywistą debatę parlamentarną.

To było bardzo ważne spotkanie. Dziękuję za zaproszenie!