Wystąpienie na forum Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Pegasusa

Dzień: czwartek, 15 września 2022 r.
Miejsce: Parlament Europejski, Bruksela

Wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego badającej wykorzystanie Pegasusa i innych programów szpiegujących.

W związku z domniemanym wykorzystaniem oprogramowania szpiegującego Pegasus przeciwko dziennikarzom, politykom, funkcjonariuszom organów ścigania, dyplomatom, prawnikom, przedsiębiorcom, działaczom społeczeństwa obywatelskiego i innym obywatelom, w marcu 2022 r. Parlament Europejski postanowił powołać nową komisję śledczą do zbadania wykorzystania oprogramowania Pegasus oraz innych programów szpiegujących służących do nadzoru. Komisja bada, czy ich użycie naruszyło prawo UE i prawa podstawowe.

Komisja ma przedłożyć raport końcowy po 12 miesiącach.

Parlament Europejski