Sympozjum na Uniwersytecie w Kolonii – otwarcie Academy for European Human Rights’ Protection

Dzień: piątek, 16 września 2022 r.
Miejsce: Uniwersytet w Kolonii

16 września 2022 r. oficjalnie otwarto Akademię Europejskiej Ochrony Praw Człowieka na Uniwersytecie w Kolonii. Uroczystość uświetniło sympozjum, w którym uczestniczyli sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego i brytyjskiego Sądu Najwyższego oraz naukowcy z różnych krajów. Sympozjum poprzedziły warsztaty dla habilitantów i doktorantów.

Dyskutowano o tym, jakie może lub powinna wyglądać ochrona praw człowieka w Europie w ciągu najbliższych dwudziestu lat oraz jaka powinna być rola organów sądowych w tych ewentualnych zmianach.