Państwo prawa dla wszystkich – debata IUS

Dzień: wtorek, 6 czerwca 2023 r.
Miejsce: Biblioteka Śląska w Katowicach

6 czerwca w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się dyskusja na temat nowej umowy społecznej proponowanej przez autorów książki „Umówmy się na Polskę” z udziałem prof. Ryszarda Balickiego, Jarosława Gwizdaka, prof. Macieja Kisilowskiego, prof. Sylwii Sysko-Romańczuk oraz dr Małgorzaty Tkacz-Janik, którą miałem przyjemność komentować i moderować.

Podczas debaty zatytułowanej „Państwo prawa dla wszystkich” paneliści przedstawili opisane w “Umówmy się na Polskę” konkretne propozycje instytucjonalne szerzej włączające obywateli w system sprawowania władzy, a także przybliżyli szerszą filozofię patrzenia na obywatelki, obywateli i służące im prawo przez pryzmat Polski, która jest wspólnym domem dla osób o konserwatywnych i progresywnych przekonaniach.