Spotkanie pt. Czy potrzebujemy nowych praw w Karcie Praw Podstawowych?

Dzień: czwartek, 24 listopada 2022 r.
Miejsce: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, ul. Oleandrów 6, Warszawa

W czwartek, 24 listopada, spotkałem się ze studentami działającymi w Forum Młodych Dyplomatów. Rozmawiałem z nimi na temat idei poszerzenia Karty Praw Podstawowych UE, zgodnie z postulatami Ferdinanda von Schiracha „Każdy człowiek”. Było to wydarzenie organizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji. Dzięki uprzejmości Fundacji Pułaskiego, mogliśmy się spotkać w siedzibie przy ul. Oleandrów.

Spotkanie rozpoczęło się od testu wiedzy na temat Karty Praw Podstawowych przeprowadzonego za pomocą aplikacji Kahoot. Później rozmawialiśmy o tym, dlaczego Karta ma znaczenie w naszym codziennym życiu. Szczególnie dużo uwagi poświęciliśmy idei prawa do prawdy. Zgodnie z manifestem F. Von Schiracha powinniśmy mieć prawo oczekiwać, że oświadczenia składane przez przedstawicieli władz publicznych są zgodne z prawem.

Dziękuję Eugenii Sarginie oraz Julii Kozak z Centrum Spraw Międzynarodowych za zorganizowanie spotkania.