Konferencja z okazji 25-lecia Centrum Prawa Amerykańskiego

Od 25 lat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego działa Centrum Prawa Amerykańskiego, kierowane przez prof. Ewę Gmurzyńską.

Jestem absolwentem pierwszej edycji szkoły prawa amerykańskiego – programu edukacyjnego, który był realizowany we współpracy z University of Florida School of Law. Z okazji rocznicy na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się specjalna konferencja. Uczestniczyłem w panelu poświęconemu rozumieniu zasady praworządności w niepewnych czasach. Przedstawiłem referat odnoszący się do koncepcji prof. Marka Tushneta. Jego zdaniem powinniśmy współcześnie analizować rolę czwartego rodzaju władzy dla zapewnienia standardów demokratycznych. Czwarty rodzaj władzy to te organy konstytucyjne, które nie mieszczą się w tradycyjnym podziale władzy na legislatywę, egzekutywę i sądownictwo. Należą do nich sądy konstytucyjne, komisje i organy ds. audytu, komisje wyborcze, ombudsmani oraz organy antydyskryminacyjne. Odnosząc się do teorii M. Tushneta wskazałem jaką rolę w ochronie (ale także w niszczeniu standardów demokratycznych) odgrywały organy konstytucyjne w Polsce. Z jednej strony niektóre utraciły swoją niezależność (jak np. Trybunał Konstytucyjny czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji). Z drugiej strony inne (jak np. RPO oraz NIK) podejmowały różne działania, aby zachować standardy demokratyczne.

Z okazji 25-lecia Centrum Prawa Amerykańskiego składam serdeczne gratulacje Pani Prof. Ewie Gmurzyńskiej. Życzę kolejnych lat sukcesów, a zwłaszcza kształtowania wrażliwości studentów prawa na prawo porównawcze oraz na oddziaływanie prawa amerykańskiego na standardy w innych państwach.