Ślubowanie senatorów XI kadencji Senatu RP

Dziś – czyli w w poniedziałek 13 listopada – z dumą rozpocząłem swoją misję i pracę na rzecz Polski jako Senator RP.

Swoją senacką służbę Polsce rozpocząłem następującymi słowy:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra Obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Do słów tych podchodzę z największą powagą. Będą one dla mnie drogowskazem w czasie 4 letniej kadencji i podstawą wszystkich decyzji i czynów, jakie będę podejmował pełniąc rolę Senatora.

To dla mnie wielki dzień! Przede mną wielka odpowiedzialność i wielkie wyzwanie.

W tym miejscu dziękuję raz jeszcze wszystkim tym Obywatelkom i Obywatelom, którzy zdecydowali się poprzeć mogą kandydaturę. Zaufanie, które mi okazaliście, to dla mnie zaszczyt i zobowiązanie. Od dziś będę starał się każdego dnia udowodnić, że tego zaufania nie zawiodę.

Gratuluję także Senatorce Małgorzacie Kidawie-Błońskiej wyboru na Marszałkinię Senatu.
Pani Marszałkini, jestem przekonany, że pod Pani przewodnictwem Senat będzie pełnił ważną rolę na drodze przywrócenia w Polsce praworządności i standardów demokratycznych.

  • Fot. M.Marchlewska- Wilczak/ Kancelaria Senatu

  • Fot. M.Marchlewska- Wilczak/ Kancelaria Senatu

  • Fot. M.Marchlewska- Wilczak/ Kancelaria Senatu

  • Fot. M.Marchlewska- Wilczak/ Kancelaria Senatu

  • Fot. M.Marchlewska- Wilczak/ Kancelaria Senatu

  • Fot. M.Marchlewska- Wilczak/ Kancelaria Senatu

  • Fot. M.Marchlewska- Wilczak/ Kancelaria Senatu

  • Fot. M.Marchlewska- Wilczak/ Kancelaria Senatu

  • Fot. M.Marchlewska- Wilczak/ Kancelaria Senatu