Podziękowanie za współpracę z International IDEA

Wynik ostatnich wyborów parlamentarnych oznacza dla mnie wejście w nową rolę osoby zaangażowanej w polityczny proces sprawowania władzy w Polsce. Wiąże się z tym także konieczność rezygnacji z części podejmowanych przeze mnie zadań i funkcji społecznych – są bowiem sytuacje, kiedy zaangażowanie polityczne kłóci się z apolityczną misją pracy chociażby niektórych organizacji pozarządowych.

Jedną z takich instytucji, którą od wielu lat wspieram, także poprzez zaangażowanie w charakterze członka Rady Doradców, jest International IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) – międzynarodowej organizacji wspierającej procesy demokratyczne, mającej siedzibę w Sztokholmie. Ponieważ tej formy zaangażowania nie mam możliwości łączyć z mandatem Senatora RP, podjąłem decyzję o rezygnacji.

W odpowiedzi otrzymałem pismo od Sekretarza Generalnego International IDEA, Dr Kevina Casas-Zamora. Czuję się zaszczycony mogąc czytać słowa o takiej wadze kierowane do mnie przez postać niezwykle zasłużoną i będącą dla mnie ogromnym autorytetem oraz źródłem inspiracji.

Oto krótki fragment listu, całością natomiast z dumą dzielę się poniżej.

Chciałbym osobiście podziękować Ci za Twoje niezachwiane wsparcie dla International IDEA podczas pełnienia kadencji członka Rady Doradców. Mieliśmy zaszczyt liczyć na Twoje zaangażowanie przez okres prawie trzech lat. Twój wkład, zwłaszcza w nasz Program Europejski, miał największą wartość. Bardzo doceniliśmy również Twoje dogłębne analizy i ekspercką wiedzę w zakresie priorytetów demokratycznych w Polsce i Europie Wschodniej, jak również w kwestiach praw człowieka i praworządności.

Współpraca z International IDEA to był dla mnie zaszczyt, a wartości organizacji będą dla mnie drogowskazem w pełnieniu każdej państwowej roli w czasie rozpoczynającej się kadencji Parlamentu.