Seminarium w Leiden nt. wolności akademickiej

9 czerwca (piątek) wziąłem udział w seminarium naukowym zorganizowanym przez Dr Vicky Kosta na Uniwersytecie w Leiden, zatytułowanym: The Legal Protection of Academic Freedom and its Philosophical Underpinnings.

Przez cały dzień dyskutowaliśmy o tym, jak należy współcześnie interpretować wolność akademicką, zwłaszcza w świetle art. 13 Karty Praw Podstawowych UE. Seminarium było realizowane w ramach 5-letniego projektu finansowanego przez niderlandzką radę naukową (NWO). Przedstawiłem referat na temat sytuacji w Polsce. Gwarancje konstytucyjne wolności akademickiej są w naszym kraju rozbudowane. Jednakże praktyka, a zwłaszcza polityka Ministra Edukacji i Nauki nie napawa optymizmem, zwłaszcza w kontekście niedawnych słownych ataków na prof. Barbarę Engelking czy prof. Jana Zimmermanna. Jestem zobowiązany do przygotowania artykułu naukowego na podstawie mojego referatu, który stanowił będzie część książki pod redakcją dr Kosta.

Wizyta w Leiden zbiegła się z innym ważnym wydarzeniem – jubileuszem Common Market Law Review – który odbywał się na tym samym uniwersytecie. Gościem z Polski był prof. Mirosław Wyrzykowski, członek rady naukowej tego prestiżowego czasopisma. Z kolei na chwilę przed wyjazdem z Leiden spotkałem dr Tomasza Kałużnego, który uczestniczył w konferencji sędziów sądów pracy. Porozmawialiśmy o sytuacji w polskim sądownictwie i kryzysie praworządności.