Osiemdziesiąte urodziny Lecha Wałęsy

W miniony piątek miałem ogromny zaszczyt uczestniczyć w benefisie, którym uczczona została 80. rocznica urodzin oraz 40. rocznica przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie – legendarnemu przywódcy Solidarności, który poprowadził ten ogromny ruch społeczny do zmiany ustrojowej i zakończenia w Polsce komunizmu.

Na scenie znalazłem się w niezwykle zaszczytnym gronie – obok mnie byli Jan Krzysztof Bielecki, Jacek Fedorowicz, Władysław Frasyniuk, Bożena Grzywaczewska, Bronisław Komorowski, Henryka Krzywonos-Strycharska, Aleksander Kwaśniewski, Adam Michnik, Monika Olejnik, Jacek Taylor, Jarosław Wałęsa, Robert Więckiewicz, oraz Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Wydarzenie poprowadził Maciej Stuhr.

Poniżej krótkie przemówienie, które wygłosiłem podkreślając niezwykle symboliczne koło, jakie zatoczyła historia Prezydenta i Obywatela Lecha Wałęsy.

Zapraszam także do obejrzenia zapisu transmisji z wydarzenia.

15 grudnia 1992 r. Na listach przebojów króluje wtedy Whitney Houston i jej przebój „I will always love you”. Premierem jest Hanna Suchocka.

Tego dnia Prezydent Lech Wałęsa ratyfikuje Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Konwencja daje obywatelom Rzeczypospolitej prawo do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Każdy, kto poczuł się ofiarą naruszenia praw człowieka przez władze polskie mógł skierować odpowiednią skargę.

5 października 2021 r. Na listach przebojów króluje Ed Sheeran z utworem „Shivers”. Premierem RP jest Mateusz Morawiecki. Tego dnia obywatel Lech Wałęsa składa skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Korzysta z prawa, które sam wprowadził prawie 30 lat temu. Skarży się na naruszenie prawa do sądu, prawa do prywatności, a także na instrumentalizację systemu prawnego do celów ściśle politycznych. Sprawa związana jest z pomówieniem. Choć Lech Wałęsa wygrał prawomocnie sprawę, to upolityczniona Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN przy współudziale Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro została wykorzystana, aby wyrok podważyć. Zmiany w polskim sądownictwie zmuszają Lecha Wałęsę do poszukiwania ochrony międzynarodowej. W październiku 2022 r. Trybunał w Strasburgu informuje, że zawisła sprawa, która się nazywa „Wałęsa przeciwko Polsce”. Czy te 30 lat wcześniej Prezydent Lech Wałęsa mógł pomyśleć, że kiedykolwiek będzie musiał się skarżyć do Strasburga?

Szanowny Panie Prezydencie,

Pana droga w latach 80-tych również mogłaby zostać nazwana „Wałęsa przeciwko Polsce”. Walczył Pan nie tyle z Polską, co z opresyjnym rządem. Były z Panem miliony obywateli. Tym razem też Pan wygra. Jestem przekonany, że Trybunał w Strasburgu przyzna Panu rację – podobnie jak wielu innym obywatelom poszkodowanym w wyniku ataku na praworządność. I znowu są z Panem miliony obywateli.

W przyszłości będziemy wspominali te czasy, kiedy Obywatel Lech Wałęsa musiał ubiegać się o ochronę międzynarodową, jak ponurą przeszłość. A nazwisko Lech Wałęsa nie będzie znajdowało się tylko w podręcznikach historii współczesnej. Przeniknie również do podręczników o instrumentach ochrony praw człowieka.