Szanowni Państwo,

Znajdujemy się dziś na finiszu najważniejszej kampanii wyborczej od czasu zmiany ustrojowej w 1989 roku. Obywatele RP będą 15 października br. decydowali o przyszłości Polski, o modelu ustrojowym i kierunkach rozwoju naszego państwa.

W ślad za zobowiązaniem, jakie podjęliśmy w czasie spotkania wyborczego z Polonią w Edynburgu, zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą, byście zapewnili maksymalną dostępność niezależnych treści związanych z prowadzoną kampanią wyborczą.

Część z Państwa podjęła już takie decyzje, tworząc promocyjne możliwości dostępu do przygotowywanych przez Redakcje treści. Gorąco dziękujemy za Państwa niezwykły gest społecznej i obywatelskiej odpowiedzialności!

Jednocześnie prosimy wszystkie pozostałe niezależne Redakcje o to, by również ich wyborcze treści były wyłączane z komercyjnego przekazu i nie były umieszczanie za tzw. paywallem czy w odpłatnej, kodowanej części transmisji. Tylko w ten sposób niezależny przekaż ma szansę stać się realną przeciwwagą dla treści emitowanych przez media publiczne lub przez media uzależnione od spółek Skarbu Państwa. Ponieważ korzystają one z pieniędzy publicznych, nie muszą troszczyć się o wynik finansowy i mogą zapewnić łatwy dostęp do swoich treści.

Jesteśmy przekonani, że taka postawa leży głęboko w polskiej racji stanu.

Przed nami bowiem wybory przełomowe. Są historycznie ważne, bo dotyczą wizji tego, jakim krajem chcemy być. Tak naprawdę będą decydowały o tym, czy jako Polska pozostaniemy w rodzinie państw demokratycznych i praworządnych, czy jednak naszą przyszłością będzie model rządzenia autorytarny lub półautorytarny. Taki, w którym na dalszy plan schodzą wartości konstytucyjne, w tym także wolność słowa i niezależność mediów.

Odejście od reguł demokratycznego państwa prawa konsekwentnie w Polsce postępuje. Systematyczne niszczenie praworządności, stopniowe pozbawianie obywateli kolejnych praw, zwalczanie wszelkich przejawów niezależności w stosunku do władzy, podważanie autorytetu Unii Europejskiej – to są zjawiska obecne na co dzień w polskiej rzeczywistości politycznej i społecznej. Jednocześnie władza stara się jak może, by wiedza o konsekwencjach tych zmian była w społeczeństwie jak najmniejsza. Narzędziem w tym dziele jest zawłaszczenie mediów publicznych i stopniowe podporządkowywanie mediów prywatnych. Mechanizmem sprawowania władzy stało się manipulowanie informacją.

Decyzja Wyborców, która zapadnie 15 października, może ten kierunek zmian albo zatrzymać albo wzmocnić. W tym drugim przypadku istnieje ryzyko, że będą to ostatnie powszechne wybory, które odbywać się będą w jeszcze demokratycznej, zakorzenionej w Unii Europejskiej, przywiązanej do idei wolności demokratycznych Polsce.

Szanowni Państwo,

Aby obywatele RP mogli zdecydować, jakiej Polski chcą w przyszłości, MUSZĄ WIEDZIEĆ, jakie konsekwencje przyniesie ich wyborcza decyzja. Fundamentalną wręcz rolę w pozyskaniu tej wiedzy pełnią Państwa redakcje i pracujący w nich, niezależni dziennikarze. Sprawmy więc wspólnie, by wiedza ta dotarła do jak największej ilości naszych Rodaków.

Zdajemy sobie sprawę, że prosimy Państwa o rezygnację z części przychodów, w czasie trudnym także dla Państwa. Reprezentujecie przecież niezależne polskie media, tak często kontestowane i zwalczane przez władzę. W naszej opinii jednak można to potraktować jako inwestycję w wolną, demokratyczną, praworządną i europejską Polskę.

Gorąco liczymy na Państwa wsparcie.

Adam Bodnar, Aleksander Pociej