Konferencja TelSec 2023

W środę 22 listopada miałem przyjemność wziąć udział w Konferencji TelSec 2023, podczas której wygłosiłem wykład pt. „Bezpieczeństwo a prywatność w sieci nowych technologii – poszukiwanie równowagi oraz optymalnych rozwiązań instytucjonalnych”.

Moje wystąpienie dotyczyło prawa do prywatności w kontekście uprawnień służb do kontroli obywateli. Jak wskazywałem, aby zachować odpowiednie proporcje pomiędzy działaniami państwa w zakresie kontroli operacyjnej a ochroną praw i wolności obywateli konieczne są zarówno zmiany prawne, jak i wysoka świadomości osób decyzyjnych, które powinny mieć szeroką wiedzę na temat narzędzi jakimi dysponują służby i jaki może być zakres podejmowanych przez nie działań. Tylko tak możemy doprowadzić do tego, że dostępne narzędzia będą wykorzystywane do właściwych celów a nie np. celów politycznych.

Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie do udziału w konferencji oraz uczestniczkom i uczestnikom za ciekawą dyskusję!

Adam Bodnar wygłaszający wykład w czasie Konferencji TelSec 2023