Kampania Komisji Europejskiej Będę mieć oczy szeroko otwarte

21 stycznia wystartowała kampania społeczna Komisji Europejskiej „Będę mieć oczy szeroko otwarte”, mająca na celu uświadomienie ofiarom przemocy ich praw, oraz zapewnienie ich o wsparciu, jakie mogą otrzymać. Skierowana jest do wszystkich osób z otoczenia ofiar przemocy i apeluje, aby nie odwracać od nich wzroku.

Kampania jest częścią pierwszej w historii, Unijnej Strategii na rzecz praw ofiar przestępstw, opracowanej, aby wszystkie ofiary wszelkich przestępstw mogły w pełni korzystać ze swoich praw.

Co roku, co czwarta osoba w Europie pada ofiarą przestępstwa. Większość z nich nie zgłasza jednak tych zdarzeń.

Przed rozpoczęciem kampanii Komisja Europejska przeprowadziła również badanie, aby ocenić świadomość praw ofiar i uzyskać wiedzę na temat dostępności usług wsparcia i możliwości zgłaszania przestępstw w Polsce. Badanie wykazało, że 41% nie wie, że ofiarom przestępstw w UE przysługują konkretne prawa. Nawet połowa z tych, którzy są tego świadomi, nie zna tych praw. Kluczowe jest zatem to, aby ofiary, ich przyjaciele i rodzina znali przysługujące im prawa i potrafili z nich korzystać .

Każda z ofiar powinna uzyskać pomoc, ochronę i sprawiedliwość, których potrzebuje. Ofiary należy traktować z szacunkiem i wrażliwością. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wtórnej i powtórnej wiktymizacji, która polega na tym, że ofiara doznaje dalszych krzywd spowodowanych sposobem traktowania przez instytucje i innych ludzi.

Informacje dotyczące przestępstw, praw ofiar i organizacji pomocowych w Polsce i całej Unii Europejskiej dostępne są na oficjalnej stronie kampanii.