Pobyt badawczy w Berlinie

W tygodniu 13-17 lutego 2023 r. przebywałem na pobycie badawczym w Berlinie, w ramach prac grupy naukowców Kolleg Forschungsgruppe: International Rule of Law – Rise or Decline? Zostałem zaproszony przez prof. Andreasa Zimmermanna z Uniwersytetu w Poczdamie. W czwartek 16 lutego wygłosiłem referat na temat przyszłości europejskiego systemu ochrony praw człowieka, w kontekście zbliżającego się szczytu Rady Europy w Reykjaviku.

Pobyt w Berlinie był także okazją do spotkania się z osobami zaangażowanymi w kształtowanie europejskiego i polskiego dyskursu na temat praw człowieka i demokracji liberalnej. Cieszę się, że mogłem spotkać Basila Kerskiego, szefa Europejskiego Centrum Solidarności, Karolinę Wigurę i Jarosława Kuisza z „Kultury Liberalnej” oraz Geralda Knausa, szefa European Stability Initiative. Wraz z dr Wojciechem Burkiem, który jest obecnie stypendystą Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Poczdamie odwiedziliśmy miejsca ważne dla praworządności i historii praw człowieka. Zobaczyliśmy słynny młyn z Sanssouci, który stał się zarzewiem sporu młynarza z cesarzem Fryderykiem Wilhelmem. To wtedy właśnie podobno padły słynne słowa „Są jeszcze sądy w Berlinie.” Pokłoniliśmy się także ofiarom bomb atomowych spuszczonych na Hiroszimę i Nagasaki. Pomnik im poświęcony znajduje się naprzeciwko willi, w której rezydował Prezydent USA Harry Truman w czasie Konferencji Poczdamskiej. To wtedy właśnie podpisał rozkaz o użyciu broni atomowej.