Jubileusz Wydziału Psychologii w Sopocie

16 czerwca odwiedziłem Sopot. Otóż w tym mieście 20 lat temu powstał pierwszy zamiejscowy wydział Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Teraz jest to Wydział Psychologii Uniwersytetu w Sopocie, kierowany przez dziekan dr hab. Romanę Kadzikowską-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS. Z tej okazji odbyły się uroczystości, w których uczestniczyła m.in. Prorektor ds. Nauki prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik oraz wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Obecni byli także pracownicy Wydziału, absolwenci i studenci. Miałem okazję poznać prof. Bogdana Wojciszke – jednego z największych autorytetów w dziedzinie psychologii społecznej w Polsce i na świecie.

Wydział Psychologii w Sopocie ma dla mnie duże znaczenie. Na przełomie sierpnia i września 2022 r. właśnie w Sopocie odbyła się Szkoła Letnia Rządów Prawa (Summer School on Rule of Law), która zgromadziła 45 prawników, naukowców i aktywistów zainteresowanych standardami praworządności. Było to możliwe dzięki wsparciu Pani Dziekan i jej zespołu. Szkoła była finansowana z Funduszy Norweskich, a jej koordynatorem był dr Filip Czernicki. Wciąż jestem pod wrażeniem energii, entuzjazmu oraz pomysłowości uczestniczek i uczestników, a także wdzięczny kadrze naukowej za wizytę w Sopocie i świetne wykłady oraz warsztaty. Mam nadzieję, że wkrótce uda się powtórzyć doświadczenie Szkoły Letniej i zorganizować podobne wydarzenie w ramach prac Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Gratuluję Wydziałowi Psychologii pięknego jubileuszu. Życzę dalszych sukcesów naukowych i dydaktycznych.