Jak głosować za granicą – poradnik

Okręg wyborczy, z którego kandyduję, obejmuje także obywateli RP zamieszkujących poza granicami Polski. Moim priorytetem będzie upominanie się o ich prawa wynikające ze szczególnego statusu – obywateli RP, którzy jednak na co dzień żyją, mieszkają w innym państwie, ale nie chcą tracić łączności z Ojczyzną. Poza dbałością o prawa Polonii, będę ze wszelkich sił walczyć, aby wszyscy obywatele RP – mieszkający nawet tysiące kilometrów stąd – byli dumni z Polski jako państwa nowoczesnego, demokratycznego, praworządnego oraz silnego swoim członkostwem w Unii Europejskiej.

Bardzo zależy mi, aby jak największa liczba Polek i Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju wzięła udział w wyborach 15 października. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat co należy zrobić, aby oddać głos za granicą

Co muszę zrobić przed wyborami?

Pierwszym krokiem, jest dopisanie się do spisu wyborców, sporządzanego przez odpowiedniego terytorialnie konsula. Ujęcie wyborcy w spisie wyborców następuje na podstawie wniosku wyborcy, który można złożyć na trzy sposoby:

  • elektronicznie, na stronie www.ewybory.msz.gov.pl;
  • osobiście lub korespondencyjnie, w formie papierowej z własnoręcznym podpisem;
  • pisząc na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem/fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).

Wniosek o ujęcie w spisie wyborców należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 10 października 2023 roku.

Wyborca przebywający w dniu wyborów na polskim statku morskim, powinien złożyć wniosek w powyższym terminie u kapitana statku.

Osoby mieszkające za granicą mogą też zagłosować na podstawie zaświadczenia. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć u konsula. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wyborcy, którzy nie przebywają za granicą na stałe, ale na czas wyborów nie będzie ich w Polsce, takie zaświadczenie uzyskać mogą w dowolnie wybranym urzędzie gminy.

Wniosek wydanie zaświadczenia należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie, do 12 października.

Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą odbędzie się między godz. 7:00 a 21:00 czasu miejscowego w dniu głosowania. W dniu poprzedzającym, czyli 14 października, głosowanie będzie przeprowadzone w: Argentynie, Brazylii, Chile, Kanadzie, Kolumbii, Kubie, Meksyku, Panamie, Peru, USA

Co należy ze sobą zabrać w dniu głosowania?

Ważny paszport lub dowód osobisty (jeśli chcemy oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium, którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego)

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania za granicą znajdują się także na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: