Dzielnicowe Komitety Poparcia

W środę 11 października 2023 r. na mojej stronie internetowej pojawiła się lista Członków i Członkiń Dzielnicowych Komitetów Poparcia mojej kandydatury do Senatu RP. Do Komitetów dołączyli przedstawiciele świata kultury, nauki, biznesu, organizacji pozarządowych i działacze mieszkający w dzielnicach w których kandyduję – Żoliborz, Śródmieście, Bielany i Białołęka – którym bliskie są idee demokracji, praworządności i praw człowieka.

Okazane mi przez Członków i Członkinie Komitetów wsparcie jest dla mnie wielkim zaszczytem oraz zobowiązaniem do rzetelnej pracy i dalszej realizacji misji stania na straży praw i wolności człowieka i obywatela. Ich wiedza i doświadczenie stanowią dla mnie nieoceniony drogowskaz i wyznaczają wartości, którymi w swojej pracy jako Senator RP chciałbym się kierować. Idea Dzielnicowego Komitetu Poparcia zrodziła się z przekonania, że dzięki Członkom i Członkiniom Komitetu będę mógł dotrzeć jak najbliżej wyborców i wyborczyń.