Ambasador Niezależnego Życia

Podczas jubileuszowej gali zorganizowanej z okazji 60-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ZG w Teatrze Kamienica  w Warszawie zostałem odznaczony tytułem Ambasadora Niezależnego Życia, który Stowarzyszenie przyznaje osobom działającym na rzecz inicjatyw zmierzających do realizacji prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Ogromnie dziękuję Zarządowi Głównemu za przyznanie mi tego zaszczytnego wyróżnienia i Prezesce PSONI Monice Zimie-Parjaszewskiej za wieloletnią współpracę. Odbierając nagrodę zaapelowałem o jak najszybsze wprowadzenie zmian prawnych, które doprowadzą do zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia i wprowadzenia systemu wspierania w podejmowaniu decyzji. Mam nadzieję, że nowy parlament przyjmie stosowne przepisy w tym zakresie. Jako Senator RP będę o to aktywnie zabiegał. Najwyższy czas doprowadzić do tej tak bardzo potrzebnej zmiany, którą wielokrotnie wspierałem jako RPO.

Serdecznie gratuluję też pozostałym wyróżnionym Ambasadorom PSONI: senatorowi Janowi Filippwi Libickiemu, posłowi Sławomirowi Piechocie, szefowi Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami – Krzysztofowi Kurowskiemu, panu Pawłowi Jordanowi, panu Aleksandrowi Waszkielewiczowi i pani Barbarze Ewie Abramowskiej.

Składa także życzenia wszystkiego najlepszego dla PSONI z okazji 60 urodzin!