7. posiedzenie senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

W środę 17 kwietnia br. uczestniczyłem w 7. posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Podczas posiedzenia miałem okazję wysłuchać prezentacji działalności naukowej ośrodków badań nad migracjami i polonią, jak również zaznajomić się z postulowanymi przez środowiska naukowe rekomendacjami dla programowania polityki publicznej w tym ważnym obszarze.

W Polsce możemy cieszyć się dużą ilością ośrodków naukowych od lat badających problematykę migracji i środowisk polonijnych. Ich rzetelna praca pozwala na głębsze zrozumienie procesów migracyjnych i problemów dotykających Polaków za granicą. Bliska współpraca z gronem ekspertów jest okazją do czerpania z ich szerokiej wiedzy i bogatego doświadczenia. Jest ona niezbędna dla formowania nowej, skutecznej i uwzględniającej zachodzące przemiany społeczne polityki polonijnej.

Dlatego tak ważne jest aktywne wspieranie ośrodków naukowych i stwarzanie warunków pozwalających na prowadzenie długoletnich badań przekrojowych przez odpowiednie finansowanie. W tym zakresie bardzo istotna jest ścisła współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Komisją Ewaluacji Nauki, odpowiedzialnej za zwiększenie punktacji czasopism naukowych zajmujących się tematyką badań nad migracjami.

Umiejętnie prowadzona polityka polonijna to kluczowe zadanie Senatu Rzeczpospolitej. Zacieśnienie współpracy między Senatem a ośrodkami badań nad migracją to duży krok w stronę budowania zaufania wobec polskich instytucji państwowych. Polki i Polacy przebywający za granicą powinni wiedzieć, że mogą liczyć na wsparcie i zrozumienie polskich władz.