Wywiad dla Kultury Liberalnej

14 listopada, w 775 numerze Kultury Liberalnej, ukazał się wywiad jakiego udzieliłem red. Tomaszowi Sawczukowi. Rozmowa dotyczyła bieżących wyzwań, jakie stoją przed nami w zakresie przywracania w Polsce standardów praworządności, ale także w szerokim wymiarze obecnej sytuacji politycznej po minionych wyborach parlamentarnych.

Serdecznie zachęcam do przeczytania wywiadu.

Przede wszystkim, to pierwszy raz w historii Polski, gdy mamy umowę koalicyjną, która jest – moim zdaniem – wystarczająco szczegółowa, uzgodniona w dialogu i jawna dla wszystkich. Po drugie, jest bardzo ważne, że temat przywrócenia praworządności znalazł się tak wysoko, w jej drugim punkcie.

Trzecia rzecz: proszę zauważyć, że jest cały odrębny rozdział umowy o rozliczeniach, z dość szczegółowym wskazaniem typów spraw i metod rozliczeń. Oczywiście, ktoś mógłby oczekiwać większej precyzji, ale kierunek jest właściwie nakreślony i chyba nie ulega wątpliwości, co będzie z tego wynikało dla dalszych działań koalicji.

Wywiad Adama Bodnara dla Kultury Liberalnej - grafika przedstawiająca publikację