Czy prawo do czystego środowiska jest prawem człowieka? – wykład w Wyższej Szkole Humanitas

Dzień: piątek, 9 grudnia 2022 r.
Miejsce: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu 

W piątek, 9 grudnia, na zaproszenie Rektora prof. Michała Kaczmarczyka odwiedziłem Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Już wcześniej jako RPO współpracowałem z Humanitas, a Pani Prof. dr Maria Zrałek z WS Humanitas była członkinią Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Do niej należała redakcja merytoryczna publikacji o przestrzeni publicznej przyjaznej seniorom. Z kolei Pani Dr Magdalena Sobas, pracowniczka Biura Terenowego RPO w Katowicach, wykłada na tej uczelni.

Mój wykład poświęcony był analizie czy możemy współcześnie uznać prawo do życia w czystym, zdrowym i zrównoważonym środowisku za prawo człowieka. Przedstawiłem w jaki sposób na przestrzeni dziesięcioleci prawa człowieka ulegają zmianom i ewolucji, jak kształtuje się współczesne orzecznictwo sądów międzynarodowych i krajowych w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatu. Wskazałem na przełomowe znaczenie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 28 lipca 2022 r.

Odpowiedziałem na co najmniej 10 pytań dotyczących różnych aspektów związków pomiędzy prawami człowieka a polityką państwa w zakresie ochrony środowiska. Jestem pod wrażeniem zaawansowanej wiedzy młodzieży z sosnowieckich szkół średnich, która uczestniczyła w spotkaniu.

Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mógł wykład odbył się dokładnie tego samego dnia co uroczystości 25-lecia Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Składam władzom uczelni serdeczne gratulacje z okazji pięknego jubileuszu.