Wykład inaugurujący rok akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dzień: wtorek, 4 października 2022 r.
Miejsce: Uniwersytet Śląski w Katowicach

4 października miałem zaszczyt wygłosić wykład inauguracyjny podczas uroczystego rozpoczęcia nowego roku akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W wystąpieniu przedstawiłem moje refleksje dotyczące wolności słowa i obowiązku przeciwstawienia się zamachowi na niezależność sądownictwa, nawiązując do Kongresu Prawników Polskich, który odbył się w Katowicach w maju 2017 r.

Korzystając z okazji podkreśliłem też szczególne zasługi Wydziału oraz jego kadry naukowej dla obrony praworządności w Polsce, a także dołączyłem się do gratulacji złożonych Sędziemu Prof. Krystianowi Markiewiczowi z tytułu niedawno otrzymanego wyróżnienia – nagrody Judicial Independence Award, wręczonej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (International Association of Judges).