Kongres Obywatelski 2023

Dzień: czwartek, 9 listopada 2023 r.
Miejsce: wydarzenie online

W okresie październik-grudzień 2023 roku odbywać się będzie cykl debat online organizowanych jako XVIII Kongres Obywatelski.

W czwartek 9 listopada będę miał zaszczyt wystąpić w panelu zatytułowanym „Jak na przyszłość lepiej zabezpieczyć polską demokrację?”.

Na to niezwykle ważne z perspektywy ostatnich doświadczeń Polski pytanie będziemy starali się odpowiedzieć w gronie:

  • prof. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, dziekan WPiA UW w latach 1999-2001, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010
  • prof. Magdalena Musiał-Karg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prodziekan ds. badań i współpracy naukowej, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Moderatorem debaty będzie Jarosław Gugała, dziennikarz, ambasador RP w Urugwaju w latach 1999-2003.

Kongres Obywatelski to miejsce spotkań Polaków pochodzących z różnych przestrzeni, mających różne poglądy i reprezentujących różne pokolenia. Uczestników wydarzenia łączy jednak jeden cel – stymulowanie refleksji nad rozwojem społeczno-gospodarczym Polski.

Pierwszy Kongres Obywatelski odbył się na Politechnice Warszawskiej 12 listopada 2005 r. Od tamtej pory Kongresy organizowane są corocznie jako pozapolityczne forum wymiany myśli, emocji i informacji między różnymi środowiskami i pokoleniami. Do tej pory odbyło się 17 Kongresów Obywatelskich.

Partnerem strategicznym XVIII Kongresu Obywatelskiego jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.