Konferencja podsumowująca projekt Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie

Dzień: środa, 12 października 2022 r.
Godzina: 13:00
Czas trwania: 135 minut
Wydarzenie online

W ramach konferencji podsumowującej projekt „Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie” miałem możliwość wygłoszenia prelekcji zatytułowanej „Po co nam Miasta Praw Człowieka?”.

W czasie konferencji zaprezentowano także wypracowane materiały dla miast chcących wprowadzać perspektywę praw człowieka na poziom lokalny, samorządowy, a także podzielono się z polskimi miastami wskazówkami, dobrymi praktykami, inspiracjami dotyczącymi realizowania praw człowieka przez samorządy lokalne.

Zaproszenie na konferencję przyjęły środowiska działające na co dzień na rzecz równości w Polsce, m.in. przedstawicielki Rad Kobiet, pełnomocniczki ds. równego traktowania, członkowie i członkinie Rad ds. Równego Traktowania oraz specjaliści i specjalistki zajmujący się wdrażaniem systemowych rozwiązań równościowych.