Forum eksperckie Towards Illiberal Constitutionalism in East Eastern Europe

Dzień: czwartek, 29 września 2022 r.
Godzina: 17:30
Czas trwania: 120 minut 
Miejsce: Dom Spotkań z Historią w Warszawie

Czy żyjemy w nieliberalnej demokracji? Co z liberalnych wartości lat dziewięćdziesiątych pozostało w naszej konstytucji? Czy w nieliberalnej konstytucji jest miejsce dla rządów prawa? Na Węgrzech i w Polsce mierzymy się z tymi pytaniami codziennie, a pytania wciąż nas przerastają.

29 września w Domu Spotkań z Historią wspólnie z Michałem Kaczmarczykiem (socjolog, Uniwersytet Gdański), Michalem Kopečekiem (historyk, Czeska Akademia Nauk), Renatą Uitz (Democracy Institute CEU) i Edit Zgut-Przybylską (IFiS PAN), w ramach projektu „Towards Illiberal Constitutionalism in East Central Europe” rozmawialiśmy o nieliberalnym konstytucjonalizmie w naszym regionie, o jego tradycji, historii i perspektywach na przyszłość.