#PorozmawiajMy Online – Monika Rosa

Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu #PorozmawiajMy Online.

Moja dzisiejsza Gościni, Monika Rosa, jest posłanką na Sejm RP, członkinią Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia. Zasiada w Sejmie od 2015 r. Kandyduje w obecnych wyborach.

Jest jedną z najbardziej aktywnych posłanek upominających się o przestrzeganie praw człowieka. Podejmowała wiele inicjatyw dotyczących walki z mową nienawiści (zwłaszcza w stosunku do osób LGBT+), ochrony praw dziecka w kontekście rzeczywistości cyfrowej oraz kryzysu psychiatrii dziecięcej, czy ochrony języka śląskiego jako języka regionalnego. Niedawno interweniowała w sprawie Telefonu Zaufania dla Dzieci prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Zabiegała także aktywnie o poszanowanie praw kobiet, zwłaszcza po wyroku TK z października 2020 r.

W czasie naszej rozmowy zastanowimy się jakie ustawy dotyczące szeroko rozumianych praw człowieka są konieczne do uchwalenia przez przyszły Parlament. Jak sprawić, aby prawa człowieka były należycie uwzględniane w procesie legislacyjnym? Jakie projekty powinny uzyskać zgodę ponad podziałami wszystkich środowisk opozycji demokratycznej?

Zapraszam na spotkanie.