#PorozmawiajMy Online – gen. Mirosław Różański

Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu #PorozmawiajMy Online. Tym razem, wyjątkowo, spotkanie odbędzie się w poniedziałek.

Moim gościem będzie Mirosław Różański – generał broni rezerwy Wojska Polskiego. W latach 2015-2016 był Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Od 2017 r. jest prezesem Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints. Jest związany z Instytutem Strategie 2050. W wyborach parlamentarnych 2023 r. w ramach Paktu Senackiego kandyduje do Senatu z okręgu Zielona Góra (został wskazany przez Polska 2050).

Z gen. Mirosławem Różańskim porozmawiam o prawach żołnierzy. Czy powinien powstać nowy urząd Ombudsmana ds. praw żołnierzy? Jak powinna się przekładać zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn na codzienne funkcjonowanie wojska? Czy armia ukraińska może być pod tym względem wzorem dla naszej? Czy żołnierze są należycie reprezentowani pod względem prawnym, w przypadku różnych kłopotów? Być może amerykański wzór JAG (Judge Advocate General’s corpse) powinien zostać wprowadzony także w Polsce? Co z prawami weteranów, ale także innych osób służących w czasie misji wojskowych? Jakie powinni mieć uprawnienia po powrocie do kraju?

Zapraszam na spotkanie. W jego drugiej części będzie można zadać pytania Panu Generałowi.

Follow a manual added link