#PorozmawiajMy Online – dr Grzegorz Wrona

W niedzielę 23 lipca odbyła się kolejna dyskusja z cyklu #PorozmawiajMy Online.

Art. 68 Konstytucji RP gwarantuje prawo do ochrony zdrowia. Jest to jedno z najważniejszych praw socjalnych. Jego realizacja zależy nie tylko od zasobności kasy państwowej czy organizacji służby zdrowia, ale także od jakości udzielanych świadczeń medycznych.

Zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego. Nad należytym wykonywaniem tego zawodu pieczę sprawuje samorząd lekarski. Jednakże coraz częściej w różne kwestie dotyczące wykonywania zawodu lekarza wkracza ustawodawca – poprzez regulowanie zawodów „podobnych”, dopuszczanie lekarzy z zagranicy do praktyki w Polsce, czy też mechanizmy odpowiedzialności karnej za błędy lekarskie. Zdarza się również, że sami lekarze przekraczają granice etyki lekarskiej lub też świadczą pomoc niezgodnie z wiedzą naukową. Mogą to czynić czasami wręcz pozornie bezkarnie.

O kwestii odpowiedzialności lekarzy w kontekście realizacji prawa do ochrony zdrowia rozmawiałem z dr Grzegorzem Wroną. Dr Wrona jest Sekretarzem Naczelnej Rady Lekarskiej, przez dwie kadencje pełnił funkcję Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, wykładał prawo medyczne na różnych uczelniach, od lat współpracuje z Wydziałem Prawa Uniwersytetu SWPS.

Zapis spotkania można obejrzeć na moich mediach społecznościowych:

oraz poniżej: