III Kongres Prawników Polskich

24 czerwca w gdańskim Europejskim Centrum Solidarności odbył się III Kongres Prawników Polskich, zorganizowany pod hasłem „Rządy prawa, wszystkich sprawa!”.

Celem Kongresu jest dyskusja i odpowiedź na najważniejsze pytania związane z aktualną kondycją systemu wymiaru sprawiedliwości. Środowiska prawnicze od lat zwracają uwagę na zaległości i wydłużający się czas trwania spraw w sądach oraz archaiczny charakter polskiego sądownictwa. System nie odpowiada potrzebom obywateli; utrudnia działalność gospodarczą oraz komplikuje uporządkowanie różnych ważnych spraw rodzinnych czy majątkowych.

Podczas tegorocznego Kongresu zaprezentowane zostały cztery projekty ustaw, mające naprawić szkody wyrządzone w ostatnich latach w sądownictwie oraz w wymiarze sprawiedliwości: Projekt Ustawy o Sądzie Najwyższym, Projekt Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Projekt Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, oraz Społeczny projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych – sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, a także przedstawiciele świata nauki i innych zawodów prawniczych. Wśród gości specjalnych znaleźli się: sędzia Koen Lenaerts – prezes Trybunału Sprawiedliwości UE oraz prof. Margaret Satterthwaite z agendy ONZ, Faculty Director, Center for Human Rights and Global Justice.

Podczas mojego wystąpienia zwróciłem uwagę na to, że wszystkie próby przywrócenia praworządności powinny być jak najszerzej konsultowane, a prawnicy już teraz powinni prowadzić akcję edukacyjną, np. angażując się w projekt „Tour de Konstytucja”.

„Dziś mamy sytuację trochę jak w „Gwiezdnych wojnach”. Tam w ogromnej galaktyce toczyły się walki na dużą skalę, ale zwykli jej mieszkańcy nie wiedzieli, na której konkretnie planecie to się odbywa. Podobnie jest z naruszeniami praworządności w Polsce: są tak wielowarstwowe, że trudno je zwykłym obywatelom zrozumieć. Dlatego już teraz, w miesiącach wakacyjnych, organizacje sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych powinny przygotowywać spotkania z mieszkańcami wszystkich miast, od Bogatyni po Sejny, by wyjaśnić im, jak praworządność została zepsuta i jakie są środki do jej naprawienia.”

Dziś stoimy bowiem przed wielką szansą i jeśli uda się odwrócić ten negatywny bieg zdarzeń, to środowisko prawnicze i organizacje społeczne będą miały zasługi dla demokracji w Polsce, ale także dla wzmocnienia Unii Europejskiej

Kongres zakończył się przyjęciem wspólnej Uchwały.

Całe wydarzenie było transmitowane na żywo w serwisie YouTube. Zachęcam do obejrzenia zapisu.

Organizatorami Kongresu Prawników Polskich są: Krajowa Izba Radców Prawnych, Adwokatura Polska, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.

Więcej informacji o Kongresie:

https://kongresprawnikow.pl/